Audacity: Bezplatan zvučni uređivač i snimač

Pravila o oglašivanju

Stvaranje Nyquistovih dodataka

 1. Uvod u Nyquist i Lisp programiranje
 2. Programiranje u Nyquistu
 3. Stvaranje Nyquistovih dodataka

Stvaranje dodatka za Audacity pomoću Nyquista jednostavno je kao stvaranje tekstne datoteke s produžetkom ".ny" s nekim Nyquist kodom, zatim dodavanjem par komentara za napomenu vrste dodatka i smještanje datoteke u Audacityjevu plug-ins mapu. Ovdje je vrlo jednostavan primjer dodatka:

 ;nyquist plug-in
 ;version 1
 ;type process
 ;name "Fade In"
 ;action "Fading In..."
 (mult (ramp) s)

Prvi redak Nyquistova dodatka mora biti posve isti kao u primjeru gore, a drugi redak mora pokazivati broj inačice. Inačica 2 i 3 dodatka podupiru više widgeta, ali dodatke inačice 3 ne podupire Audacity 1.3.3 ili prijašnji. Sljedeći redak je vrsta dodatka koji je objašnjen ispod. Zatim dolazi ime dodatka koji je prikazan u izborniku, zatim "radnja" koju Audacity prikazuje dok obrađuje dodatak. Zatim slijede mogući redci. Bilo koji redak koji ne počinje s točka-zarezom (;) uzima se kao Nyquistov kod te se izvodi.

Audacity ima potporu za tri vrste dodataka koji mogu biti napisani u Nyquistu:

 ;type generate
 ;type process
 ;type analyze

Ovi se odnose na tri izbornika koji mogu sadržavati priključke: Stvori, Učinci i Prouči. Priključci Stvori inače stvaraju zvuk od ničega, utičnici Učinci ("process") mijenjaju postojeći zvuk, a priključci Prouči pomažu korisniku da bolje promotri svoj projekt te ne prave nikakve promjene (iako dodaju oznake).

Za priključke izbornika Učinci i Prouči, Audacity postavlja okolinu za Nyquist tako da je izabrani zvuk u promjenjivom s. Svi izrazi u priključkovoj datoteci izvršuju se po redu i izlazna vrijednost zadnjega izraza zamjenjuje izbor u Audacityju. Ako zadnji izraz ne vraća vrijednost, Audacity javlja kvar.

Razgovori o čimbenicima

Audacity ima ograničenu potporu za dodatke koji prikazuju razgovor za unos čimbenika. Ovdje je primjer dodatka koji započinje razgovor:

 ;nyquist plug-in
 ;version 1
 ;type process
 ;name "Delay..."
 ;action "Performing Delay Effect..."
 ;info "Demo effect for Nyquist by Roger Dannenberg.\nThis effect 
   creates a fixed number of echos." ; (should be all on one line)
 ;control decay "Decay amount" int "dB" 6 0 24
 ;control delay "Delay time" real "seconds" 0.5 0.0 5.0
 ;control count "Number of echos" int "times" 5 1 30

 (defun delays (s decay delay count)
  (if (= count 0) (cue s)
	  (sim (cue s)
    (loud decay (at delay (delays s decay delay (- count 1)))))))
 (stretch-abs 1 (delays s (- 0 decay) delay count))

Ako Audacity nađe bar jednu "upravljačku" crtu, otvara pričalicu kako bi javio korisniku za određene čimbenike priključka. Svaki čimbenik ima tekstnu kućicu i klizač te kad korisnik unese svaku, konačna je vrijednost spremljena u Nyquistovu nepoznanicu s imenom koje odredite u "upravljačkoj" crti. Ovako izgleda pričalica za učinak Odgoda u Linuxu:

Nyquist dodatak zaslonska slika

Napominjem da "info" redak je prikazan na vrhu razgovora i da "\n" postaje novi red. Čimbenici "nadzornoga" retka utječu na izgled i ograničenja čimbenika. Svaki "control" redak mora sadržavati točno 8 sljedećih članova, u poredanih:

 1. Riječ "nadzor"
 2. Ime nadzora - ovo je ime Nyquistove nepoznanice koja će se postaviti kad korisnik upravlja razgovorom.
 3. Oznaka s lijeva nadzora
 4. Vrsta vrijednosti: ili int (cijeli broj) ili real.
 5. Oznaka s desna strane vrijednosti (obično u jedinicima kao "Hz" ili "dB").
 6. Zadana/početna vrijednost čimbenika
 7. Najmanja vrijednost čimbenika
 8. Najveća vrijednost čimbenika

Vraćanje oznaka

Umjesto vraćanja zvuka, Nyquistov priključak može vratiti popis oznaka. Popis je oznaka jednostavno popis parova (vrijeme, oznaka), primjerice:

 ((0.0 "start") (30.0 "middle") (60.0 "end"))

Kad dodatak vrati popis u točno ovakvom obliku, Audacity će stvoriti novi zapis s oznakom i dodati oznake na tim mjestima. Ovakva vrsta dodataka obično je "analizator".

Novo! Počevši s Audacityjevom inačicom 1.3.1 možete, ako želite, dobiti početno i krajnje vrijeme, kao ovo:

 ((0.0 25.0 "start") (30.0 45.0 "middle") (60.0 75.0 "end"))

Napominjem da se oznake u Audacityju 1.3 mogu preklapati; završetak jedne može biti poslije početka druge.

Obradba stereo zapisa

Nyquist predstavlja stereo zapise kao niz zvukova (ne kao popis). Puno Nyquistovih funkcija samodjelno radi s tim nizovima, ali katkad ne pa ćete morati rascijepiti stereo niz ili presastaviti jedan. Tu imate neke korisne funkcije.

(arrayp s)vraća istinu ako je s niz
(aref s 0)prvi član niza s - lijevi kanal
(aref s 1)drugi član niza s - desni kanal
(setf s (make-array 2))pravi s u novi niz dužine 2
(setf (aref s 0) left)pravi left prvim članom niza s
(setf (aref s 1) right)pravi right drugim članom niza s

Za vašu ugodnost, ako je ulaz za vaš Nyquistov dodatak stereo, a vama izlazi samo mono zvuk, Audacity će samodjelno kopirati ulazni zvuk na lijevi i desni kanal.

Kamo odavdje?

Audacity dolazi s uzorkom dodataka koje možete istražiti ili prilagoditi kao početnu točku. Najbolji način za učenje Nyquista je pokušati to. Ako imate teškoća s debuggiranjem, razmislite o skidanju zasebne inačice Nyquista (pogledati poveznicu u Dijelu 1).

Ako vam Nyquist uopće ne radi, molimo, obratite nam se.

Ako radite na Nyquistovim učincima i želite ih podijeliti s drugima ili ako želite raspraviti kako postići određene učinke u Nyquistu, molimo javite se na Nyquist board of the Forum ili se pridružite audacity-nyquist poštnom popisu.

Ne zaboravite savjetovati cjeloviti Nyquist 2.37 referencijski vodič za potankosti o Lispu i Nyquistu.