Audacity: Özgürce ve Ücretsiz Dağıtılan Ses Düzenleme ve Kayıt Yazılımı

Reklam Politikası

Nyguist Programlama

  1. Nyquist ve Lisp Programlamaya Giriş
  2. Nyguist Programlama
  3. Nyquist Eklentileri Oluşturma

Nyquist ile Lisp arasındaki fark, tamamen ses üzerine çalışmak için tasarlanmış olması, sesleri sentezlemek, incelelemek ve değişiklik yapmak için bir çok işlevinin hazır bulunmasıdır. Bu özellik Nyquist iç işlevleri sayesinde Audacity içinde karmaşık ses etkileri oluşturulabilmesini sağlar.

Nyquist içinde, bir değişken, bir sesi bir sayı ya da metin kadar kolay tutabilir. Sesleri çok etkili şekilde germeyi, bozmayı ve birleştirmeyi sağlayan pek çok işlev sunulmaktadır. Bir sesi tek tek örneklerine ulaşacak kadar "parçalara ayırmak" bile mümkündür. Ancak bu ayrıntılar bu yazının kapsamı dışındadır.

Audacity içinde bir Nyquist ifadesini denemek için, Etkiler menüsünden "Nyquist Komutu..." komutunu kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz ses s değişkeni içinde bulunur ve seçim, seçtiğiniz Nyquist ifadesi uygulanmış sonuç ile değiştirilir. Nyquist içinde nasıl bir eklenti etkisi oluşturacağınızı 3. bölümde öğrenebilirsiniz.

Sentezleme

Aşağıdaki işlevlerin hepsi yeni sesler üretir. Bunları "Üreteç" eklentileriyle etki oluşturmak ya da seçili ses ile birleştirilmiş sesleri karıştırarak başka ilginç etkiler elde etmek için kullanabilirsiniz.

(noise)Beyaz gürültü üretir
(const value [duration])Sabit (sessiz) bir işaret üretir
(sine pitch [duration])Belirtilen ton ve uzunlukta bir sinüs dalgası üretir.
Ton bir MIDI nota numarasıdır, orta C için 60.
(hzosc hz)Hz olarak verilen frekansta bir sinüs dalgası üretir.
(osc-saw hz)Hz olarak verilen frekansta bir testere dişi dalgası üretir.
(osc-tri hz)Hz olarak verilen frekansta bir üçgen dalga üretir.
(osc-pulse hz bias)
(pluck pitch)

Zarflar

Nyquist zarfları destekler. Bir sese bir zarf eklediğinizde, genliğinin genel şeklini belirlemiş olursunuz. Bir zarf oluşturmanın en kolay yollarından biri env işlevidir. Sentezlenmiş müzik notaları için yaygın olarak kullanılan 7 parametresi vardır: yükselme zamanı, düşme zamanı bırakma zamanı, yükselme düzeyi, düşme düzeyi, kalma düzeyi ve genel süre. Bu parametreleri aşağıdaki şekilde görebilirsiniz:

Nyquist zarf diyagramı.

Bir sese bir zarf uygulamak için mult işlevini kullanın. s bir ses ise, basit bir zarf uygulanmış ses şudur:

  (mult s (env 0.1 0.1 0.2 1.0 0.5 0.3 1.0))

En genel zarf tiplerinden biri, pwl işlevi ile oluşturulabilen, parçalı doğrusal işlevdir. Parçalı doğrusal işlev bir dizi (zaman, değer) çiftinden oluşan parametreler kullanır. Kesin bir başlangıç (zaman, değer) çifti (0, 0), ve kesin bir bitiş 0 değeri vardır. Son zaman kesin olmadığından, her zaman tek sayıda parametre olmalıdır. Örneğin:

  ; symmetric rise to 0.7 (at time 1) and fall back to 0 (at time 2):
  (pwl 1.0 0.7 2.0)

Sesleri Birleştirmek

İki sesi mult işlevi ile çarpmanın yanısıra iki sesi (ya da zarfı) add işlevi ile toplayabilirsiniz.

Süzgeçler

Nyquist, çok kullanılan pek çok içsel süzgeç içerir. Bazıları şunlardır:

(lp sound cutoff)
(hp sound cutoff)Yüksek geçiren süzgeç (birinci derece Butterworth). Kesim düz ya da bir işaret olabilir (zaman değişimli süzmede) ve Hertz olarak ifade edilir.
(comb sound hz decay)Sese, verilen frekansın (Hz) çarpanlarında vurgulanan (rezonans oluşturan) bir tarama süzgeci uygular.
(alpass sound decay hz)Tam geçirgen süzgeç, tarama süzgecinin rezonansları olmadan bir gecikme etkisi oluşturur.
(notch2 sound hz)

Seslerin dönüştürülmesi ve birleştirilmesi

Bir sesin Nyquist ile nasıl dönüştürülebileceği konusunun ayrıntıları bu giriş yazısının kapsamını aşmaktadır. Bu işlevler, sesleri doğrudan değiştirmez. Onun yerine Nyquist ortamını değiştirir. Bu değişikliklerin sesleri etkilemesini istiyorsanız, cue işlevini kullanmalısınız.

(stretch factor (cue sound))Fısıldanacak sesin uzunluğunu verilen çarpanla değiştirir.
(scale factor (cue sound))Fısıldanacak sesin genliğini verilen çarpanla ölçekler.
(loud dB (cue sound))Fısıldanacak sesin düzeyini verilen decibel değerine göre arttırır ya da azaltır.
(at t (cue sound))Verilen sesi belirtilen saniye sonra başlatır. Bu özellik başa ya da sona sessizlik eklemek için kullanılamaz, ancak iki ya da daha fazla sesi birleştirirken kullanılabilir.
(seq (cue s1) (cue s2))s1 sesini s2 sesi izleyecek şekilde bir sıra oluşturur.
(sim (cue s1) (cue s2))İki sesi birleştirir, bu sayede aynı anda oynatılabilirler.

Sonraki: Nyquist Eklentileri Oluşturma