Audacity: Darmowy edytor dźwięku i oprogramowanie do nagrywania

Lista z ogłoszeniami

Programowanie w Nyquist

  1. Wprowadzenie do programowania w Nyquist i Lisp
  2. Programowanie w Nyquist
  3. Tworzenie wtyczek Nyquist

To, co odznacza Nyquist od Lisp to to, że jest stworzony do pracy z dźwiękiem oraz posiada wiele wbudowanych funkcji, które syntetyzują, analizują i manipulują dźwiękiem. W Audacity, powoduje to, że jest o wiele łatwiej tworzyć skomplikowane efekty z palety wbudowanych funkcji Nyquist'a.

W Nyquist, zmienna może zawierać dźwięk tak samo jak i liczbę lub ciąg znaków. Istnieje wiele funkcji, które pozwalają na rozciąganie, zniekształcanie i łączenie dźwięków bardzo efektywnie. Można nawet "rozdzierać" dźwięk, aby uzyskać dostęp do pojedyńczych próbek, lecz jest to poza obrębem tego tutoriala.

Aby wypróbować wyrażenie Nyquist w Audacity, można użyć "Nyquist Prompt" w menu Efekt. Jakikolwiek dźwięk będzie zaznaczony, pojawi sie w zmiennej s, a a zaznaczenie zostanie zastąpione wynikiem wyrażenia Nyquist. W Części 3 nauczysz się, jak tworzyć efekty wtyczek używając Nyquist.

Syntetyzowanie

Wszystkie te funkcje tworzą nowe dźwięki. Można ich używać do "generowania" efektów wtyczek lub do łączenia syntetyzowanych dźwięków z zaznaczonym dźwiękiem do tworzenia ciekawych efektów.

(noise)Generuje biały hałas
(const value [duration])Generuje ciągły (cichy) sygnał
(sine pitch [duration])Generuje falę sinusoidalną z wyznaczoną długością
Szczyt jest numerem MIDI, z 60 dla środkowego C.
(hzosc hz)Generuje falę sinusoidalną na pewnej częstotliwości w Hz.
(osc-saw hz)Generuje falę piłokształtną na pewnej częstotliwości w Hz.
(osc-tri hz)Generuje falę trójkątną na pewnej częstotliwości w Hz.
(osc-pulse hz bias)
(pluck pitch)

Programiści

Nyquist posiada wsparcie dla paczek. Poprzez zastosowanie paczki dźwięku, można kontrolować dźwięk amplitudy. Jednym z najprostszych sposobów stworzenia paczki jest przy użyciu funkcjienv, która posiada 7 parametrów które są często używane do tworzenia nut muzycznych: czas ataku, czas opóźnienia, poziom ataku, poziom opóźnienia oraz całkowita długość.Oto wyniki poniżej:

Diagram koperty Nyquist.

Aby zastosować paczkę do dźwięku, użyj funkcjimult. Więc jeśli s jest dźwiękiem, wtedy to jest dźwięk z paczką zaaplikowaną do niego:

  (mult s (env 0.1 0.1 0.2 1.0 0.5 0.3 1.0))

Jednym z najbardziej ogólnych rodzajów koperty jest funkcja liniowa, którą można stworzyć przy użyciu funkcji pwl. Funkcja pwl przyjmuje parametry, które określają pary (czas, wartość). Wstępna para (czas, wartość) o wartościach (0, 0), oraz wartość końcowa 0. Ilość parametrów powinna być zawsze nieparzysta, ponieważ wartość końcowa jest ukryta. Na przykład:

  ; symmetric rise to 0.7 (at time 1) and fall back to 0 (at time 2):
  (pwl 1.0 0.7 2.0)

Łączenie dźwięków

Poza mnożeniem dwóch dźwięków z funkcją mult, można również dodać dwa dźwięki (lub paczki) do funkcji add.

Formaty Plików

Nyquist posiada wiele popularnych wbudowanych filtrów. Oto niektóre z nich:

(lp sound cutoff)
(hp sound cutoff)Filtr przepuszczający wysokie częstotliwości (Butterworth). Odcięcie może być sygnałem i wyrażać się w hertzach.
(comb sound hz decay)Stosuje filtr grzebieniowy do dźwięku, który zaznacza (rezonuje) na częstotliwościach, które są wielokrotnościami Hz.
(alpass sound decay hz)Filtr przepuszczający wszystkie częstotliwości, tworzący efekt opóźnienia bez rezonowania filtru grzebieniowego.
(notch2 sound hz)

Przekształcanie i łączenie dźwięków.

Wytłumaczenia tego, jak dźwięk może być przetwarzany w Nyquist jest poza możliwościami tego wprowadzenia. Funkcje te nie modyfikują dźwięków bezpośrednio, lecz modyfikują środowisko Nyquista. Aby te zmiany wpłynęły na dźwięki, trzeba użyć funkcji cue.

(stretch factor (cue sound))Zmienia długość dźwięku o dany czynnik.
(scale factor (cue sound))Zmienia amplitudę dźwięku o dany czynnik.
(loud dB (cue sound))Zwiększa lub zmniejsza głośność dźwięku o daną liczbę decybeli.
(at t (cue sound))Rozpoczyna dany dźwięk w pewnym momencie w sekundach. Nie można tego używać do dodawania ciszy na początku ani na końcu, lecz można tego używać do łączenia dwóch lub więcej dźwięków.
(seq (cue s1) (cue s2))Stwórz sekwencję dźwięku s1 poprzedzającym dźwięk s2.
(sim (cue s1) (cue s2))Łączy dwa dźwięki, aby grały równocześnie.

Tworzenie wtyczek Nyquist