Audacity: Bezplatan zvučni uređivač i snimač

Pravila o oglašivanju

Programiranje u Nyquistu

  1. Uvod u Nyquist i Lisp programiranje
  2. Programiranje u Nyquistu
  3. Stvaranje Nyquistovih dodataka

Što čini Nyquistom posebnim (u odnosu na Lisp) jest to da je on osmišljen da radi sa zvukom i ima puno ugrađenih funkcija koje stvaraju, analiziraju i upravljaju zvukovima. Unutar Audacityja, to olakšava gradnju složenijih učinaka iz Nyquistove raspona ugrađenih funkcija.

U Nyquistu nepoznanica može držati zvuk jednakom lakoćom kao i broj ili riječ. Opskrbljen je s puno funkcija kojima možete prilično učinkovito rastezati, izobličivati i spajati zvukove. Je li uopće moguće "rasporiti" zvuk i prići njegovim zasebnih uzorcima, ali to je izvan obzora ove poduke.

Za iskušivanje Nyquistovih izraza u Audacityju, možete rabiti "Nyquist Prompt" u izborniku učinaka. Koji god zvuk izaberete, on će biti u nepoznanisi s, a izbor će biti zamijenjen s rezultatom Nyquistova izraza koji unesete. U dijelu 3, naučite kako stvoriti dodatke rabeći Nyquist.

Sraštanje

Sve sljedeće radnje stvaraju nov zvuk. Možete ih rabiti za "stvarajuće" priljučke učinke ili možete složiti ove stvorene zvukove skupa s izabranim (snimljenim) zvukom kako biste proizveli zanimljive efekte.

(noise)Stvara bijelu buku
(const value [duration])Stvara stalan (nečujan) signal
(sine pitch [duration])Stvara sinusni val pri naznačenoj visini i trajanju.
Visina zvuka je MIDI note number gdje 60 znači srednji C.
(hzosc hz)Stvara sinusni val pri određenoj frekvenciji u Hz.
(osc-saw hz)Stvara zubati val pri određenoj frekvenciji u Hz.
(osc-tri hz)Stvara trokutasti val pri određenoj frekvenciji u Hz.
(osc-pulse hz bias)
(pluck pitch)

Omotnice

Nyquist ima potporu za omotnice. Primjenom omotnice na zvuk, možete upravljati općim oblikom njegove amplitude. Najlakši način za stvaranje omotnice jest s env funkcijom koja uzima 7 čimbenika koja su često rabljena za uobličivanje glazbenih nota: napadno vrijeme, raspoadno vrijeme, opuštajuće vrijeme, razina napada, razina raspada, održavajuća razina, sveukupno trajanje (attack time, decay time, release time, attack level, decay level, sustain level, overall duration).Pogledati donji lik:

Graf Nyquistove omotnice.

Za primjenu omotnice na zvuk, rabite mult funkciju. Ako je s zvuk, onda je ovo zvuk s jednostavnom omotnicom:

  (mult s (env 0.1 0.1 0.2 1.0 0.5 0.3 1.0))

Jedan od najčešćih vrsta omotnica je višedjelna funkcija koju možete napraviti pwl funkcijom. Funkcija pwl uzima popis čimbenika koji označuje (vrijeme, vrijednost) parove. Postoji bezuvjetan početni par (vrijeme, vrijednost) od (0,0) i bezuvjetna konačna vrijednost od 0. Uvijek bi trebao biti neparan broj čimbenika budući da konačno vrijeme nije bezuvjetno. Primjerice:

  ; symmetric rise to 0.7 (at time 1) and fall back to 0 (at time 2):
  (pwl 1.0 0.7 2.0)

Spajanje zvukova

Osim množenja dva zvuka pomoću mult funkcije, možete zbrojiti dva zvuka (ili omotnice) s add funkcijom.

Filtri

Nyquist dolazi s puno ugrađenih filtera. Evo primjera češćih:

(lp sound cutoff)
(hp sound cutoff)Visokopojasni filter (prvorazredni Butterworth). Izrez može biti float ili signal (za vremensko filtriranje) te izražava herce.
(comb sound hz decay)Primjenjuje češljački filter zvuku koji naglašuje frekvencije koje su umnošci herca.
(alpass sound decay hz)Svepojasni filter koji stvara odgodu učinaka bez rezonancije s češljačkim filtrom.
(notch2 sound hz)

Pretvaranje i spajanje zvukova

Ovaj uvodni vodič ne može opsegnuti sve načine na koji se zvuk može obraditi u Nyquistu. Te radnje ne mijenjaju zvuk izravno, već mijenjaju Nyquistovu okolinu. Ako želite da te promjene utječu na zvuk, morate rabiti cue radnju.

(stretch factor (cue sound))Mijenja dužinu zvuka koji čeka zbog određenoga čimbenika.
(scale factor (cue sound))Mijenja glasnoću zvuka koja čeka zbog određenoga čimbenika.
(loud dB (cue sound))Poglašnjava ili stišava zvuk koji čeka zbog određenoga čimbenika.
(at t (cue sound))Pokreće dan zvuk u određenom vremenu u sekundama. Tim se ne može služiti za dodavanje tišina na početku ili kraju, ali se to može rabiti pri spajanju dva ili više zvuka.
(seq (cue s1) (cue s2))Stvara nis zvukova s1 koje prate zvukovi s2.
(sim (cue s1) (cue s2))Spaja dva zvka tako da se istovremeno izvode

Dalje: stvaranje Nyquistovih dodataka