Audacity: Voľne dostupný zvukový editor a rekordér

Pravidlá pre posielanie noviniek

Prečo moja nová stopa nie je zosynchronizovaná s predošlou?

Pokiaľ nahrávate viac stôp naraz, prejaví sa neodhadnuteľným oneskorením medzi prehrávaním a nahrávaním. Audacity sa tomu pokúsi automaticky predísť, ale zatiaľ to nefunguje na všetkých počítačoch.

Keď nová stopa nie je synchronizovaná s ostatnými, dá sa to opraviť tým, že si zväčšite pohľad a pomocou nástroja Časový posun ju posuniete na správnu pozíciu.

Ďalšie často kladené otázky...