Audacity: vrije geluidseditor en opnamesoftware

Reclamebeleid

Waarom loopt mijn nieuwe spoor niet synchroon met het vorige?

Als u een meersporenopname maakt, is er een onvoorspelbare vertraging tussen afspelen en opnemen. Audacity probeert dit automatisch voor u te corrigeren, maar dit werkt nog niet op alle pc's.

Als een nieuw spoor niet gesynchroniseerd wordt met de andere, kunt u inzoomen en het gereedschap Tijd verschuiven gebruiken om het naar de juiste locatie te slepen.

Andere veelgestelde vragen ...