Audacity: Bezplatan zvučni uređivač i snimač

Pravila o oglašivanju

Kako snimati u stereu?

Za snimanje u stereu, otvorite Audacity postavke. U dijelu "Naprave", promijenite broj snimajućih kanala od 1 (mono) u 2 (stereo).

Druga česta pitanja...