Audacity: Voľne dostupný zvukový editor a rekordér

Pravidlá pre posielanie noviniek

Ako nahrávať z vinylových platní, kaziet alebo minidiskov?

Najskôr nastavte Audacity na nahrávanie v stereu.

Potom vsuňte jeden koniec stereo kábla do “Line Out” alebo “Slúchadlového” konektora na vašom kazetovom prehrávači,minidisc prehrávači, alebo stereo systéme. Druhý koniec vsuňte do “Line In” konektora na vašom počítači. Ak nemáte kábel, ktorý sa hodí pre oba konektory,jeden takýto môžete nájsť v elektronickom obchode..

Vyberte “Line In” ako vstupný zdroj na nástrojovej lište Audacity, alebo v audio tabulátore vstup/výstup v Nastaveniach (Vista) alebo Apple Audio-MIDI Nastavenie (OS X).

Potom stlačte tlačidlo Nahrávať. Zatiaľ čo Audacity nahráva, začnite prehrávať vašu kazetu alebo disk. Keď ste zachytili celé nahrávanie. stlačte tlačidlo Stop.

Vinylové alebo gramofónové záznamy môžu byť zaznamenané do Audacity so špeciálnym typom gramofónu, ktorý sa pripája do USB portu vášho počítača. Tieto gramofónové točne je potrobné odlišne nastaviť na to aby sa mohli pripojiť ku vášmu line-in portu. Pre návod na nastavenie USB gramofónov, pozriUSB_gramofóny na Audacity Wiki.

K dispozícii je tiež podrobný návod, Transferring_tapes_and_records_to_computer_or_CD,na Wiki. Môže vás sprevádzaťcez nahrávanie vašich záznamov, kaziet alebo minidiskov, cez exportovanie do audio súborov a cez napaľovanie CD.

Poznámky:

Pozri tiež: Ako rozdeliť dlhú nahrávku na niekoľko malých súborov.

Pozri sa tiež na: Ako uložiť moju nahrávku na zvukové CD?

Ďalšie často kladené otázky...