Audacity: volně dostupný zvukový editor a rekordér

Advertisements Policy

Proč Audacity při ukládání projektu vytváří adresář naplněný soubory s příponou .au?

Audacity breaks long tracks into small pieces so it can edit them more efficiently. When you save an .aup project file, Audacity stores all the pieces in a _data folder that has the same name as the .aup file. For example, "song.aup" will open the pieces inside the "song_data" folder.

You should not touch the .au files yourself, or move or rename the _data folder. Simply open the .aup file, then Audacity will load the .au files in the correct sequence automatically.

To learn more about working with Audacity projects, please see our File Management Tips on the Audacity Wiki.

Podívejte se také na: Jak otevřít projekt Audacity (soubor AUP) v jiném programu?

Další často kladené otázky...