Audacity: Free Sound Editor and Recording Software

Chính Sách Quảng Cáo

Windows

Recommended Downloads - Latest Version of Audacity

Known Issue: On a very few machines, launching Audacity may give a configuration error. This is a Microsoft issue which can be solved by installing the appropriate 32-bit or 64-bit Microsoft Redistributable Package.

   Yêu Cầu Hệ Thống

Các Tải Xuống Tùy Chọn

Trình Bổ Sung và Thư Viện

Liên Kết Tải Về Thay Thế

Audacity Nightly Builds

Yêu Cầu Hệ Thống

Read about Audacity on Windows Vista, Windows 7 and Windows 8. Windows 95 and NT are not supported.

Giá trị trong cột "RAM/tốc độ xử lý khuyên dùng" bên dưới là cho các tác vụ như ghi âm hàng giờ liền, hoặc chỉnh sửa đồng thời ba rãnh 20 phút. Giá trị trong cột "RAM/tốc độ xử lý tối thiểu" sẽ tốt cho các tác vụ nhỏ/ngắn, nhất là khi các chương trình không cần thiết bị đóng.

phiên bản Windows RAM/tốc độ xử lý
khuyên dùng
RAM/tốc độ xử lý
tối thiểu
Windows 7 (64-bit)/ Windows 8 (64-bit) 4 GB / 2 GHz 2 GB / 1 GHz
Windows Vista (Home Premium/Business/Ultimate) (32- or 64-bit)/
Windows 7 32-bit (except Windows 7 Starter) / Windows 8 (32-bit)
4 GB / 2 GHz 1 GB / 1 GHz
Windows Vista (Home Basic) (32- or 64-bit)/Windows 7 Starter 2 GB / 1 GHz 512 MB / 1 GHz
Windows 2000/ XP (32- or 64-bit) 512 MB/1 GHz 128 MB/300 MHz

 

Generally, Audacity works best on computers meeting more than the minimum requirements in the table above. Where Audacity is to be used for lengthy multi-track projects, we recommend using Windows XP, Vista, Windows 7 or Windows 8 running on machines of substantially higher specification than the minimum stated above.