Audacity: Fri ljudredigerare och ljudinspelare

Advertisements Policy

Källkod

Rekommenderad hämtning

Valfria hämtningar

Systemkrav

Hur man kompilerar Audacity

Beroenden

The wxWidgets library is required. Audacity 2.0.5 requires wxGTK 2.8.12. The libsndfile library is also required and is included in Audacity obtained from SVN. Installation of other libraries is optional.

CMake is required to build libsoxr which is now the Audacity default resampling library.

If you install libraries using a package management system like Apt or RPM, you need to install the "dev" (development) packages for each library.

Kompilering

För att kompilera Audacity, kör följande kommando i Audacity källmapp:

./configure && make

Du kan skriva ./configure --help för att få en lista på inställningar för kompilering. Efter att Audacity är kompilerat, kör make install som root för att installera det.

Ytterligare hjälp