Audacity: vrije geluidseditor en opnamesoftware

Reclamebeleid

Broncode

Systeemvereisten

Hoe u Audacity moet compileren

Dependencies

De wxWidgets-bibliotheek is vereist. Audacity 2.1.0 vereist wxGTK 2.8.12. De libsndfile-bibliotheek is ook vereist en is ingesloten in Audacity verkregen van SVN. Installatie van andere bibliotheken is optioneel.

CMake is vereist om libsoxr op te bouwen, dat nu de standaard resampling-bibliotheek van Audacity is.

Als u bibliotheken installeert en daarbij een package management systeem gebruikt zoals Apt of RPM, zorg dan dat u de "dev" (ontwikkelings-)pakketten van elke bibliotheek installeert.

Compilatie

Als u Audacity wilt compileren, voer dan de volgende opdracht uit in de bronmap van Audacity:

./configure && make

U kunt ./configure --help typen om een lijst met compilatie-opties te zien. Nadat Audacity is gecompileerd, voert u make install uit als root om het te installeren.

Those new to compiling are recommended to look at Compiling Audacity for Beginners. Information for Developers is at Developer Guide.