Audacity: Bezplatan zvučni uređivač i snimač

Pravila o oglašivanju

Otvoreni kod

Zahtjevi susatva

Kako kompilirati Audacity

Ovisnosti

The wxWidgets knjižnica je potrebna. Audacity 2.1.0 zahtijeva wxGTK 2.8.12. Knjižnica libsndfile je također potrebna te je uključena u Audacity iz SVN-a. Ugradnja drugih knjižnica je moguća.

CMake je potrebna za izgradnju libsoxr koji je sad predzadana Audacityjeva preuzorkovna knjižnica.

Ako ugradite knjižnice pomoću sustava za upravljanje paketima kao Apt ili RPM, trebat ćete ugraditi "dev" (razvojni, eng. development) pakete za svaku knjižnicu.

Kompilacija

Za kompiliranje Audacityja pokrenite sljedeću naredbu u Audacityjevoj mapi izvora:

./configure && make

Možete utipkati ./configure --help za prikaz popisa kompilacijskih mogućnosti. Nakon kompilacije pokrenite make install kao korijen (eng. root) za ugradnju.

Those new to compiling are recommended to look at Compiling Audacity for Beginners. Information for Developers is at Developer Guide.