Audacity: Free Sound Editor and Recording Software

Chính Sách Quảng Cáo

Legacy Windows

These are legacy versions of Audacity for Windows 98/ME/2000/XP.

Windows Vista, Windows 7 and Windows 8 are not supported in any Audacity versions on this page. Please use the latest Windows version for Vista, 7 and 8.

Tải Về

Yêu Cầu Hệ Thống

Audacity 2.0.0 for Windows 98/ME

Version 2.0.0 of Audacity is the final, recommended version for Windows 98/ME.

Audacity 1.2.6

Please consider using 2.0.0 above for Windows 98/ME or the latest 2.0.x version for Windows 2000/XP.

Các Tải Xuống Tùy Chọn

Trình Bổ Sung và Thư Viện

Liên Kết Tải Về Thay Thế

Yêu Cầu Hệ Thống

Windows 95 and NT are not supported. Windows Vista, Windows 7 and Windows 8 require the latest version of Audacity.

Giá trị trong cột "RAM/tốc độ xử lý khuyên dùng" bên dưới là cho các tác vụ như ghi âm hàng giờ liền, hoặc chỉnh sửa đồng thời ba rãnh 20 phút. Giá trị trong cột "RAM/tốc độ xử lý tối thiểu" sẽ tốt cho các tác vụ nhỏ/ngắn, nhất là khi các chương trình không cần thiết bị đóng.

phiên bản Windows RAM/tốc độ xử lý
khuyên dùng
RAM/tốc độ xử lý
tối thiểu
Windows 2000, XP 512 MB/1 GHz 128 MB/300 MHz
Windows 98, ME 128 MB / 500 MHz 64 MB / 300 MHz

 

Generally, Audacity works best on computers meeting more than the minimum requirements in the table above. Where Audacity is to be used for lengthy multi-track projects, we recommend using Windows XP running on a machine of substantially higher specification than the minimum stated above.