Audacity: Free Sound Editor and Recording Software

Chính Sách Quảng Cáo

Legacy Mac OS 9 / X

Mac OS X 10.4 and later are not supported in Audacity 1.2. Please use the latest Mac version for these operating systems.

Tải Về

Yêu Cầu Hệ Thống

Hướng dẫn cài đặt (tập tin OS X .dmg):

  1. Trong thư mục Ứng Dụng của bạn, hãy tạo một thư mục có tên là "Audacity"
  2. Nhấp đúp vào tập tin .dmg đã tải để gắn kết nó
  3. Tùy chọn-kéo toàn bộ nội dung tập tin .dmg (không phải chính tập tin .dmg) vào trong thư mục "Audacity" mà bạn đã tạo
  4. Nhấp đúp vào biểu tưởng Audacity bên trong thư mục "Audacity" để khởi chạy chương trình

Các Tải Xuống Tùy Chọn

Trình Bổ Sung và Thư Viện

Liên Kết Tải Về Thay Thế

Yêu Cầu Hệ Thống

Audacity 2.0 series requires Mac OS X 10.4 or later.

Audacity runs best with at least 1 GB RAM and a 1 GHz processor (2 GB RAM/2 GHz on OS X 10.7 or later).

Where Audacity is to be used for lengthy multi-track projects, we recommend a minimum of 2 GB RAM and 2 GHz processor (4 GB RAM on OS X 10.7 or later).