Audacity: Voľne dostupný zvukový editor a rekordér

Pravidlá pre posielanie noviniek

Opravný efekt

Tento nový efekt bude upravovať malé výbery alebo kliknutím na zvukovú stopu, môže upraviť interpoláciou poškodenú zvukovú ukážku. Je navrhnutý tak, aby upravoval veľmi krátke poruchy, ktoré nie sú závažným narušením alebo šum pozadia. Môže opraviť drobné vystrihovanie.


Najskôr nájdite poškodenú časť vášho nahrávania a priblížte ju
kým si môžete prehliadnuť jednotlivé zvukové ukážky.


Vyberte poškodené časti zvuku.


Vyberte Opraviť z menu Efekt.
Výber je nahradený vložením rovnomerných vzoriek.

Vyrovnávací efekt

Nový efekt vyrovnávania, uvedený nižšie, má mnoho viac ovládacích prvkov pre výstavbu komplexových filtrov pre zvýšenie alebo zníženie niektorých frekvencií. Môžete čerpať ľubovoľné vyrovnávacie krivky alebo použiť grafický vyrovnávač.


Späť:Zameranie na stopy Ďalej:Časovač nahrávania

Hlavná téma:Nové vlastnosti v Audacity 1.3