Audacity: Fri lydredigerings- og innspillingsprogramvare

Advertisements Policy

Reparer-effekt

Denne nye effekten reparerer et lite pop eller klikk i et lydspor ved å glatt interpolere de ødelagte datapunktene i lyden. Den er utformet for å reparere veldig små feil, ikke større forvrengninger eller bakgrunnslyd. Den kan reparere mindre klipping.


Først, finn den ødelagte delen av opptaket og zoom inn
til du kan se de individuelle datapunktene.


Marker den ødelagte delen av lyden.


Velg Reparer fra Effekt-menyen.
Markering erstattes med glatt interpolerte datapunkter.

Tonekontroll (EQ)

Den nye tonekontroll-effekten, vist nedenfor, har mange kontroller for å konstruere et komplekst filter som kan forsterke eller redusere visse frekvenser. Du kan enten tegne en vilkårlig utjevningskurve, eller bruke en grafisk EQ.


Tilbake:Sporfokusering Neste:Nedtellingsopptak

Øverst:Nye funksjoner i Audacity 1.3