Audacity: Bezplatan zvučni uređivač i snimač

Pravila o oglašivanju

Učinak popravka

Ovaj novi učinak popravit će mali 'puc' ili 'škljoc' u zvučnom zapisu pomoću glatkoga umetanja oštećenoga zvučnoga uzorka. Smišljen je za popravak vrlo kratkih pogrješaka, a ne veliko izobličenje ili pozadinsku buku. Može popraviti manja šišanja.


Prvo, nađite oštećeni dio vaše snimke i uvećajte
dok ne vidite zasebne zvučne uzorke.


Izaberite dio ostećena zvuka.


Izaberite Popravi iz izbornika s učincima.
Izbor će biti zamijenjen s glatkim umetnim uzorcima.

Učinak izjednačivanja

Novi učinak izjednačivanja, prikazan ispod, ima nove radnje za izradnju složenoga filtra za obogaćenje ili odstranjenje određenih frekvencija. Možete ili samovoljno nacrtati izjednačujuću krivulju ili rabiti grafički izjednačivač.


Nazad:Prati pozornost Naprijed:Vremenski snimač

Vrh:Novosti u Audacityju 1.3