Audacity: volně dostupný zvukový editor a rekordér

Advertisements Policy

Opravný (repair) efekt

Tento nový efekt opraví jemné praskání v audiostopě tím, že poškozené zvukové vzorky hladce interpoluje. Je navržen pro opravu velmi krátkých chybných změn, nikoliv pro celkové zkreslení nebo šum na pozadí. Dokáže opravit menší přesahy (clipping).


Nejprve najděte poškozenou část nahrávky a zvětšujte ji
dokud neuvidíte jednotlivé zvukové vzorky.


Označte poškozenou část zvukové stopy.


Zvolte Repair (opravit) z menu Efekty.
Výběr je nahrazen hladce interpolovanými vzorky.

Ekvalizační efekt

Nový ekvalizační efekt, jak je vidět níže, má mnohem víc ovládacích prvků, které umožní sestavit komplexní filtr k zvýraznění nebo potlačení určených frekvencí. Také můžete nakreslit libovolnou ekvalizační křivku, nebo použít grafický ekvalizér.


Zpět:Aktivní stopa Další:Časové nahrávání

Hlavní téma: Nové vlastnosti Audacity 1.3