Audacity: volně dostupný zvukový editor a rekordér

Advertisements Policy

Audacity 1.3: Aktivní stopa

V Audacity 1.3.2 a vyšší můžete výběry ovládat zcela pomocí klávesnice. Jako obvykle se posouvá kurzor nebo rozšiřuje výběr šipkami doleva nebo doprava společně s Shift a Ctrl. Nově můžete stisknout šipku nahoru nebo dolů, čímž se změní aktivní stopa nezávisle na výběru a stisknout Enter, čímž se přepne možnost výběru na aktivní stopu.

Jak je vidět na snímku níže, aktivní stopa je označena zeleně. Kliknutím na stopu se vybere a nastaví jako aktivní.


Nahoře je vidět vybraná oblast zvuku v horní stopě.
Můžeme říci, že stopa je vybraná, protože její popisová oblast je vystínovaná.
Můžeme říci, že stopa je aktivní, protože má zelený rámeček.


Stisknutím kurzorové klávesy se šipkou dolů se jako aktivní nastaví
spodnější stopa. Přitom je ale vybraná jen horní stopa.


Teprve stisknutím klávesy Enter se přepne na spodnější stopu, takže nyní je také vybraná.


Nakonec stiskněte klávesu se šipkou nahoru a Enter a horní stopa
už nebude vybraná. Toto je jedna z cest jak mít určitou část zvuku
vybranou, zatímco vybíráte, která stopa bude vybraná.

Zpět:Vylepšené dokování nástrojových panelů Další:Opravné a ekvalizační efekty

Hlavní téma: Nové vlastnosti Audacity 1.3