Audacity: volně dostupný zvukový editor a rekordér

Advertisements Policy

Audacity 1.3: Vylepšené dokování nástrojových panelů

V Audacity 1.3.2 a vyšší je možné jednoduše přemísťovat nástrojové panely a to včetně panelu pro výběr. Při přesouvání se nově objevuje malá modrá šipka, která napovídá, kam se panel umístí.


Nejprve klikněte na úchytku v levé části panelu, který chcete přetáhnout.


Přetáhněte panel z původního umístění.
Pokud uvolníte tlačítko myši zde, stane se z něj plovoucí panel.


Pokud se během přetahování přiblížíte k okraji nebo rozhraní jiných panelů,
objeví se modrá šipka, která ukazuje místo, kam můžete panel přichytit.


Uvolněte tlačítko myši poblíž modré šipky a nástrojový panel se přichytí na novém místě.

Příkazy skrytí nebo zobrazení nástrojových panelů jsou umístěny v menu Zobrazit (View).

Další:Aktivní stopa

Hlavní téma: Nové vlastnosti Audacity 1.3