Audacity: volně dostupný zvukový editor a rekordér

Advertisements Policy

Audacity 1.3: Vylepšené popisové stopy

Popisové stopy v Audacity představují způsob jak uvnitř projektu vytvářet značky a poznámky. V Audacity 1.3 došlo k mnohým vylepšením. Popisky se mohou překrývat a je možno upravovat levou i pravou hranice označené oblasti prostým kliknutím a přetažením.


Když chcete vytvořit popisku, nejprve označte část zvukové stopy.


Zvolte 'Vložit popisku k výběru' z menu stopy.


Do popisky napište nějaký text.


Velikost popisky změníte kliknutím a tažením za úchytky.


Později, když se chcete vrátit ke stejnému výběru, prostě klikněte dovnitř popisky.


Po kliknutí se z oblasti označené popiskou stane aktivní výběr, ve kterém můžete na obsažených stopách provádět změny.

Zpět:Vícenásobné rozdělení v rámci jedné stopy Další:Další vlastnosti