Audacity: Özgürce ve Ücretsiz Dağıtılan Ses Düzenleme ve Kayıt Yazılımı

Reklam Politikası

Audacity 1.3: Her iz için birden çok parça

Audacity 1.2 sürümünde her iz tek bir ses 'parçasından' oluşuyordu. Tümünü kaydırmadan, bir izin bir parçasını zamanda kaydırmanın kolay bir yolu yoktu. Audacity 1.3 sürümünde bir izi birden çok parçaya ayırabilir, bu parçaları farklı izler arasında taşıyarak, kolayca, yüzlerce küçük örnekten oluşan karmaşık kompozisyonlar oluşturabilirsiniz.

Edit

Ses parçaları ile çalışmak için gerek duyacağınız komutları Düzenle menüsünde bulabilirsiniz. Bu komutların bazıları Audactiy 1.2 sürümü ile aynı görünse de davranışları değiştirilmiş ya da yeni işlevler eklenerek geliştirilmiştir.

Bir iz üzerinde birden çok parça oluşturmanın beş farklı yolu bulunur:

  1. Varolan bir parçayı ortasından bölmek.
  2. Varolan bir parçayı ortasından bölüp kesmek.
  3. Varolan bir parçayı ortasından bölüp silmek.
  4. Varolan bir izin boş bir bölümüne yapıştırmak.
  5. Farklı bir izden bir parçayı sürüklemek.

Bu komutlar ve diğer düzenleme komutları aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Aşağı doğru okumak yerine doğrudan istediğiniz komuta geçmek için soldaki menü ögelerine tıklayabilirsiniz.

Diğer başlıklar:


Kes

Seçilmiş sesi keser ve panoya kopyalar, sonraki sesi sola kaydırır.


Ayır ve Kes

Seçilmiş sesi keser ve panoya kopyalar, fakat sonraki sesin yerini değiştirmez. Önceki ve sonraki sesler birbirlerinden bağımsız taşınabilen iki farklı parça haline gelir.


Kopyala

Seçili sesi panoya kopyalar.


Kırp

Geçerli parçadan, seçilenler dışındaki tüm bölümleri kaldırır. Aynı izde bulunan başka parçalar varsa onları etkilemez.


Sil

Seçili sesi panoya kopyalamadan siler ve sonraki sesi sola doğru kaydırır.


Ayır ve Sil

Seçili sesi panoya kopyalamadan siler, fakat sonraki sesin konumunu değiştirmez. Önceki ve sonraki sesler birbirlerinden bağımsız taşınabilen iki farklı parça haline gelir.


Sessizlik

Seçili bölümü sessizlliğe dönüştürür


Ayır

Geçerli parçayı, seçim sınırlarından üç parçaya ayırır. Böylece, önceki, seçilen ve sonraki ses parçaları birbirinden bağımsız olarak taşınabilir.Çoğalt

Yalnız geçerli seçimi yeni bir parça olarak içeren yeni bir iz oluşturur.


Yapıştır - varolan bir parça içine

İmleç bir parçanın içindeyken Yapıştır komutunu seçtiğinizde, ses parçanın ortasına eklenir ve devamındaki ses yer açmak için sağa kayar.


Yapıştır - izin boş bir bölümüne

İmleç bir parçanın dışındayken Yapıştır komutunu seçtiğinizde ve panodaki ses için yeterli yer varsa, panodaki ses diğer parçalar kaydırılmadan eklenir.


Kat

Bir yada daha çok parçayı kapsayan bir bölge seçerseniz, hepsi büyük bir parça oluşturulacak şekilde birbirine katılırlar. Parçalar arasındaki bölgeler sessizlik olarak değerlendirilir.


Parçaları izler arasında taşımak

Zaman kaydırma aracı artık yalnızca bir parçayı izler arasında taşımak için de kullanılabilir. Tıklayıp sürüklemek yeterlidir.


Tek seferde birden fazla parçayı taşımak

Birden çok parçayı, bir kerede, zamanda kaydırmak için, taşımak istediğiniz tüm parçaları normal seçim aracı ile seçin ve zaman kaydrıma aracı ile sürükleyip bırakın. Seçimin içine tıklarsanız, tüm seçilmiş parçalar birlikte taşınır. Seçimin dışına tıkladığınızda, yalnız o anda imlecin altında bulunan parça taşınır.


Önceki:İzleri Daralt/Genişlet Sonraki:Geliştirilmiş Etiket İzleri