Audacity: Fri ljudredigerare och ljudinspelare

Advertisements Policy

Audacity 1.3: Flera klipp per spår

I Audacity 1.2 finns bara ett 'clip' per spår. Det finns inget enkelt sätt att använda Timeshift på en del av spåret utan att ändra hela spåret. I Audacity 1.3 kan du splitta ett enskilt spår i flera delar. Du kan flytta dessa delar mellan olika spår, vilket gör det enkelt att skapa komplexa kompositioner bestående av hundratals små ljudklipp.

Edit

Funktionerna för att skapa och arbeta med ljudklipp hittar du i Redigera-menyn. Vissa av dessa har samma namn som i Audacity 1.2, men funktionerna kan ha modifierats, eller utvecklats för att stödja nya möjligheter.

Det finns fem sätt att arbeta med flera klipp i ett enskilt spår:

  1. Dela i mitten på ett existerande klipp.
  2. Klipp ut innehåll i mitten av ett existerande klipp.
  3. Dela && ta bort i mitten av ett existerande klipp.
  4. Klistra in i en tom del av ett existerande spår.
  5. Dra ett klipp från ett annat spår.

Dessa funktioner, eller andra redigeringsmöjligheter är beskrivna i detalj nedan. Du kan också klicka på något i menyn till vänster för att gå direkt till funktionen.

Andra val:


Klipp ut

Tar bort markerat ljud och placerar det i urklipp, och förskjuter efterföljande ljud åt vänster.


Klipp ut innehåll

Tar bort markerat ljud och placerar det i urklipp, men förskjuter inte efterföljande ljud. Ljudet före och efter är nu separata klipp som kan flyttas oberoende av varandra.


Kopiera

Kopierar markerat ljud till urklipp.


Beskär

Tar bort allt ljud från det aktuella klippet utom den markerade delen. Påverkar inte andra klipp i samma spår.


Ta bort

Tar bort markerat ljud utan att placera det i urklipp, och förskjuter efterföljande ljud till vänster.


Dela && ta bort

Tar bort det valda ljudet utan att placera det i urklipp, men förskjuter inte det efterföljande ljudet. Ljudet före och efter är nu separata klipp som kan flyttas oberoende av varandra.


Tystnad

Ersätter markering med tyst parti


Dela

Delar det aktuella klippet i upp till tre delar vid markeringens gräns. Ljudet före, inuti och efter markeringen kan nu förskjutas oberoende av varandra.Duplicera

Skapar ett nytt spår som bara innehåller nuvarande markering som ett nytt klipp


Klistra in - i ett klipp som finns

När du väljer klistra in och markören är i ett klipp så placeras ljudet i mitten av klippet och det efterföljande ljudet förskjuts åt höger för att skapa plats.


Klistra in - i en tom del av ett spår

När du väljer Klistra in och markören är utanför något klipp och det finns tillräckligt med plats för ljudet i urklipp, så infogas ljudet från urklipp utan att andra klipp förskjuts.


Sammanfoga

Om du väljer ett område som överlappar ett eller flera klipp kan de sammanfogas till ett stort klipp. Områden mellan klipp behandlas som tystnad.


Flytta klipp mellan spår

Tidsförskjutningsverktyget kan nu användas för att flytta ett ensamt klipp mellan spår. Bara klicka och dra.


Flytta flera klipp på en gång

För att förskjuta flera klipp samtidigt, så markera alla klipp som du vill förskjuta med det vanliga markeringsverktyget, använd sedan tidsförskjutningsverktyget för att klicka och dra. Om du klickar i markeringen så flyttas alla klipp samtidigt. Om du klickar utanför markeringen, kommer bara klippet under musmarkören att flyttas.


Tillbaka:Minimera/Expandera spår Nästa:Förbättrade etikettspår