Audacity: Voľne dostupný zvukový editor a rekordér

Pravidlá pre posielanie noviniek

Audacity 1.3: Rozdelenie zvukovej stopy na viacej časti

V Audacity 1.2 je zvuková stopa v celku. Neexistuje jednoduchý spôsob ako posunúť časti stopy, aby sa nepohlo s ostatkom. V Audacity 1.3 môžete stopu rozdeliť na niekoľko častí - klipov. Tieto klipy môžete presúvať medzi jednotlivými stopami a jednoducho tak vytvoriť zložitú kompozíciu aj zo stovky malých zvukových vzoriek.

Edit

Príkazy ku práci s klipmi sú v menu Úpravy. Niektoré z týchto príkazov sa nazývajú rovnako ako v Audacity 1.2, ale správajú sa trochu inak alebo je ich funkcia rozšírená.

Je päť spôsobov, ako jednu zvukovú stopu rozdeliť na niekoľko častí (klipov):

  1. Rozdelenie existujúceho klipu.
  2. Rozdelenie existujúceho klipu vybratím jeho časti do schránky.
  3. Rozdelenie existujúceho klipu zmazaním jeho časti.
  4. Vloženie do prázdneho úseku existujúcej stopy.
  5. Premiestnenie klipu z inej stopy.

Tieto a ďalšie editačné príkazy sú podrobne popísané nižšie. Tiež môžete kliknúť na položku menu vľavo a skočiť priamo na príslušnú časť popisu.

Iné témy:


Vybrať

Odstráni vybraný zvuk a vkladá ho na schránky a posúva v nasledujúcom zvuku doľava.


Rozdeliť vybratím

Odstráni vybraný zvuk a vkladá ho na schránky, ale neposúva nasledujúci zvuk. Predošlý a nasledujúci zvuk sú teraz samostatné zvukové klipy, ktoré možno presunúť samostatne.


Kopírovať

Prekopírujte vybranú časť do schránky.


Upraviť

Odstráni všetky zvuky z aktuálneho klipu s výnimkou vybraných častí. Nemá vplyv na ostatné klipy v rovnakej stope.


Vymazať

Odstráni vybraný zvuk bez toho, aby ho umiestnil na schránky, a posúva nasledujúci zvuk naľavo.


Rozdeliť zmazaním

Odstráni vybraný zvuk bez uloženia do schránky, ale neposúva nasledujúci zvuk. Predošlý a nasledujúci zvuk sú teraz samostatné zvukové klipy, ktoré možno presunúť samostatne.


Ticho

Výber nahrádza tichom


Rozdeliť

Rozdeliť aktuálny klip do až na tri klipy na hranice výberu. Zvuk predtým, počas a po výbere teraz môže byť posunutý nezávisleOpakovanie

Vytvorí novú stopu obsahujúcu len aktuálny výber ako nový klip


Vložiť - do existujúceho klipu

Keď vyberiete Vložiť a kurzor sa nachádza vo vnútri klipu, zvuk vložený do stredu klipu a ďaľší zvuk sa posunie doprava, aby sa urobilo miesto.


Vložiť - do prázdnej časti skladby

Keď vyberiete Vložiť a kurzor je mimo klipu, a tam je dosť priestoru pre zvuk na schránke, zvuk zo schránky sa vkladá bez akéhokoľvek posunu ďaľších klipov


Pripojiť

Ak vyberiete oblasť, kde sa prelína jeden alebo viac klipov, sú všetky spojené do jedného veľkého klipu. Oblasti v-medzi klipmi sú považované za ticho.


Presúvanie klipov medzi stopami.

Nástroj Posun v čase možno použiť na presunutie jediného klipu medzi skladby. Stačí kliknúť a pretiahnuť.


Presúvanie niekoľkých klipov naraz

Ak chcete posunúť v čase viac klipov naraz, vybertre všetky klipy, ktoré chcete presunúť pomocou bežného výberu a potom kliknite na nástroj Posun v čase a pretiahnite. Ak kliknete na výber, všetky vybrané klipy sa budú presúvať spolu. Ak kliknete mimo výberu, bude sa presúvať len ten klip, na ktorom je kurzor myši.


Späť:Zbaliť/rozbaliť stopy Ďalej:Vylepšené popisy stôp