Audacity: Darmowy edytor dźwięku i oprogramowanie do nagrywania

Lista z ogłoszeniami

Audacity 1.3: Wielokrotne klipy w ścieżce

W Audacity 1.2 jest jeden 'klip' audio na ścieżkę. Nie jest łatwo przesunąć w czasie część ścieżki bez przesunięcia reszty. W Audacity 1.3 możesz rozdzielić pojedyńczą ścieżkę w wiele klipów. Możesz przemieszczać je pomiędzy różnymi ścieżkami, dzięki temu ułatwiając konstruowanie skomplikowanych kompozycji spośród setek mniejszych próbek dźwiękowych

Edit

Komendy, których będziesz potrzebować do tworzenia i pracy z klipami dźwiękowymi można znaleźć w menu Edycja. Niektóre z tych komend mają te same nazwy jak w Audacity 1.2, lecz ich zachowanie zmieniło się lub rozszerzyło, aby wspierać nową funkcjonalnośc

Jest pięć sposobów, aby skończyć z wieloma klipami w pojedyńczej ścieżce:

  1. Rozdziel w połowie istniejącego klipu.
  2. Rozdziel używając funkcji Wytnij w połowie istniejącego klipu.
  3. Rozdziel używając funkcji Usuń w połowie istniejącego klipu.
  4. Wklej w wolne miejsce na istniejącej ścieżce
  5. Przenieś klip z innej ścieżki

Te i inne polecenia edytujące są dokładnie opisane poniżej. Ewentualnie kliknij na element w menu po lewej, aby przejść bezpośrednio do tego polecenia.

Inne tematy:


Wytnij

Usuwa zaznaczony dźwięk i umieszcza go w schowku oraz przenosi następny dźwięk w lewo.


Rozdziel używając Wytnij

Usuwa zaznaczony dźwięk i umieszcza go w schowku, ale nie przesuwa następnego dźwięku. Poprzedni i następny dźwięk są teraz osobnymi klipami, które można niezależnie przenosić.


Kopiuj

Kopiuje zaznaczony dźwięk do schowka.


Przytnij

Usuwa cały dźwięk z bieżącego klipu poza zaznaczoną częścią. Nie ma wpływu na inne klipy w tej samej ścieżce.


Usuń

Usuwa zaznaczony dźwięk bez umieszczania go w schowku oraz przesuwa następny dźwięk w lewo.


Rozdziel używając Usuń

Usuwa zaznaczony dźwięk bez umieszczania go w schowku, ale nie przesuwa następnego dźwięku. Poprzedni i następny dźwięk są teraz osobnymi klipami, które można przenosić niezależnie.


Cisza

Usuwa zaznacznie bez ciszy


Rozdziel

Rozdziela aktualny klip do trzech w granicach zaznaczenia. Dźwięk przed, pomiędzy i po selekcji może być teraz przenoszony niezależnieZduplikuj

Tworzy nową ścieżkę zawierającą tylko aktualną selekcję jako nowy klip


Wklej - do istniejącego klipu

Kiedy wybierasz Wklej i kursor jest wewnątrz klipu, dźwięk zostaje wklejony do środka klipu, a następny dźwięk jest przesunięty w prawo, aby zrobić miejsce


Wklej - w pustą część ścieżki

Kiedy wybierasz Wklej i kursor jest poza klipem oraz jest wystarczająco miejsca na dżwięk ze schowka, dżwięk ze schowka jest wklejony bez przemieszczania innych klipów


Połącz

Jeśli wybierasz region, który zawiera jeden lub więcej klipów, wszystkie zostają połączone w jeden duży klip. Regiony pomiędzy klipami są traktowane jako cisza.


Przenoszenie klipów pomiędzy ścieżkami

Narzędzie przemieszczania w czasie może być teraz używane do przenoszenia jednego klipu pomiędzy ścieżkami. Po prostu kliknij i przenieś.


Przenoszenie wielu klipów jednocześnie

Aby przemieścić w czasie wiele klipów naraz zaznacz wszystkie klipy do przeniesienia używajączwykłego narzędzia zaznaczenia, a następnie użyj narzędzia do przenoszenia w czasie, aby kliknąć i przenieść. Jeśli klikniesz w ramach zaznaczenia, wszystkie zaznaczone klipy zostaną razem przeniesione. Jeśli klikniesz poza zaznaczeniem, tylko klip pod kursorem myszy zostanie przeniesiony.


Do tyłuZawęź/Rozszerz ścieżki Następny: Udoskonalone etykiety ścieżek