Audacity: vrije geluidseditor en opnamesoftware

Reclamebeleid

Audacity 1.3: meervoudige clips per spoor

In versie 1.2 van Audacity zit één audio-'clip' per spoor. Er is geen eenvoudige mogelijkheid een deel van een spoor in de tijd te verschuiven zonder ook de rest te verschuiven. In versie 1.3 kunt u één enkel spoor splitsen in meerdere clips. U kunt deze clips dan tussen sporen onderling heen en weer verplaatsen, waarmee u dan complexe composities kunt samenstellen uit honderden kleinere audio-delen.

Edit

De opdrachten waarmee u audioclips kunt aanmaken en er dan mee werken vindt u in het menu Bewerken. Een aantal opdrachten dragen dezelfde naam als in versie 1.2, maar zij gedragen zich anders of zij zijn uitgebreid met nieuwe functies.

Er zijn vijf manieren om meervoudige clips in een enkel spoor te plaatsen:

  1. Splits in het midden van een bestaande clip.
  2. Splitsen en Knippen in het midden van een bestaande clip.
  3. Splitsen en Verwijderen in het midden van een bestaande clip.
  4. In een leeg gedeelte van een bestaand spoor Plakken.
  5. Een clip van een ander spoor Slepen.

Deze opdrachten en andere bewerkingsopdrachten worden hieronder in detail beschreven. U kunt ook op het item in het menu links klikken om meteen naar die opdracht te springen.

Andere onderwerpen:


Knippen

Verwijdert de geselecteerde audio, plaatst die op het klembord, en verschuift de volgende audio naar links.


Splitsen Knippen

Verwijdert de geselecteerde audio en plaatst die op het klembord, maar het verplaatst de volgende audio niet. De voorgaande en de volgende audio bestaan nu uit aparte clips, die onafhankelijk van elkaar verplaatst kunnen worden.


Kopiëren

Kopieert de geselecteerde audio naar het klembord.


Trimmen

Verwijdert alle audio uit de huidige clip, behalve het geselecteerde gedeelte. Laat andere clips in hetzelfde spoor ongemoeid.


Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde audio zonder dat die op het klembord geplaatst wordt, en verschuift de volgende audio naar links.


Splitsen Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde audio zonder deze op het klembord te plaatsen, maar het verschuift de volgende audio niet. De vorige en de volgende audio bestaan nu uit apart clips die onafhankelijk van elkaar verplaatst kunnen worden.


Stilte

Vervangt de selectie door stilte


Splitsen

Splitst de huidige clip op in drie clips aan de grenzen van de selectie. De audio die voorafgaat, erin staat, en die volgt op de selectie, kunnen nu allemaal onafhankelijk van elkaar verplaatst worden.Dupliceren

Creëert een nieuw spoor met alleen de huidige selectie als een nieuwe clip


Plakken in een bestaande clip

Als u Plakken kiest en de cursor bevindt zich binnen de clip, wordt de audio ingevoegd midden in de clip en de volgende audio wordt naar rechts verplaatst om plaats te maken.


Plakken in het lege gedeelte van het spoor

Als u Plakken kiest en de cursor bevindt zich buiten de clip, en is er bovendien genoeg plaats voor de audio op het klembord, dan wordt de audio die op het klembord staat, ingevoegd zonder dat er andere clips verschoven worden.


Word lid van het

Als u een gebied selecteert dat een of meer clips overlapt, worden ze allemaal samengevoegd tot een grote clip. Gebieden die tussen clips in zitten worden behandeld als stilte.


Clips verplaatsen tussen sporen

Het gereedschap Tijd verschuiven kan nu gebruikt worden om een enkele clip te verplaatsen tussen sporen. Eenvoudig klikken en slepen.


Meerdere clips tegelijkertijd verplaatsen

Om meerdere clips tegelijkertijd in de tijd te verschuiven, selecteert u alle clips die u wilt verplaatsen, met het normale selectiegereedschap, vervolgens gebruikt u het gereedschap 'Tijd verschuiven' om te klikken en te slepen. Als u binnen de selectie klikt, worden alle geselecteerde clips samen verplaatst. Als u buiten de selectie klikt, wordt alleen de clip onder de cursor verplaatst.


Terug:Sporen Samenvouwen/Uitvouwen Volgende:Verbeterde Labelsporen