Audacity: Fri lydredigerings- og innspillingsprogramvare

Advertisements Policy

Audacity 1.3: Flere klipp per spor

I Audacity 1.2 er det ett "lydklipp" per spor. Det er ikke noen enkel måte å tidsforskyve en del av et spor uten å flytte resten. I Audacity 1.3 kan du dele opp ett enkelt spor i flere klipp. Du kan flytte disse klippene rundt mellom forskjellige spor, noe som gjør det enkelt å sette sammen komplekse komposisjoner fra hundrevis av mindre lydklipp.

Edit

Kommandoene du trenger for å lage og arbeide med lydklipp finner du i Rediger-menyen. Noen av disse kommandoene har det samme navnet som i Audacity 1.2, men oppførselen deres har enten blitt endret eller utvidet for å støtte den nye virkemåten.

Det er fem måter å ende opp med flere klipp i et enkelt spor:

  1. Kløyv i midten av et eksisterende klipp.
  2. Kløyv og klipp ut i midten av et eksisterende klipp.
  3. Kløyv og slett i midten av et eksisterende klipp.
  4. Lim inn i et tomt område av et eksisterende spor.
  5. Dra et klipp fra et annet spor.

Disse kommandoene, og andre redigeringskommandoer, er beskrevet i mer detalj under. Du kan også klikke på et element i menyen til venstre for å bli sendt direkte til den kommandoen.

Andre emner:


Klipp ut

Fjerner den valgte lyden og setter den på utklippstavlen, og flytter den etterfølgende lyden mot venstre.


Kløyv og klipp ut

Fjerner den valgte lyden og setter den på utklippstavlen, men flytter ikke den etterfølgende lyden. Foregående og etterfølgende lyd er nå adskilte klipp som kan flyttes uavhengig av hverandre.


Kopier

Kopierer den valgte lyden til utklippstavlen.


Beskjær

Fjerner all lyd fra dette klippet utenom den valgte delen. Påvirker ikke andre klipp på samme sporet.


Slett

Fjerner den valgte lyden uten å plassere den på utklippstavlen, og flytter den etterfølgende lyden mot venstre.


Kløyv og slett

Fjerner den valgte lyden uten å plassere den på utklippstavlen, men flytter ikke den etterfølgende lyden mot venstre. Foregående og etterfølgende lyd er nå adskilte klipp som kan flyttes uavhengig av hverandre.


Stillhet

Erstatter utvalget med stillhet


Kløyv

Deler dette sporet opp i tre klipp ved markeringsgrensene. Lyden før, innenfor og etter markeringen kan nå alle flyttes uavhengig av hverandre.Dupliser

Lager et nytt spor som bare inneholder denne markeringen som et nytt klipp


Lim inn - i et eksisterende klipp

Når du velger Lim inn og markøren er inni et klipp vil lyden settes inn i midten av klippet og den følgende lyden flyttes mot høyre for å lage plass


Lim inn - i den tomme delen av et spor

Når du velger Lim inn og markøren er utenfor et klipp, og det er nok rom for lyden på utklippstavlen, vil lyden på utklippstavlen settes inn uten at noen andre klipp blir flyttet


Sammenføy

Hvis du velger et område som overlapper ett eller flere klipp vil de alle bli føyd sammen til ett stort klipp. Områder mellom klipp blir sett på som stillhet.


Flytte klipp mellom spor

Tidsforskyvningsverktøyet kan nå brukes til å flytte et enkelt klipp mellom spor. Bare klikk og dra.


Flytte flere klipp samtidig

For å tidsforskyve flere klipp samtidig velger du alle klippene du vil flytte ved å bruke det vanlige markeringsverktøyet, for så å bruke tidsforskyvningsverktøyet for å klikke og dra. Hvis du klikker inni markeringen vil alle markerte klipp flytte sammen. Hvis du klikker utenfor, vil bare klippet under musepekeren flytte seg.


Tilbake:Slå sammen/fold ut spor Neste:Forbedret kommentarspor