Audacity: Bezplatan zvučni uređivač i snimač

Pravila o oglašivanju

Audacity 1.3: višestruki isječci po zapisu

In Audacity 1.2, there is one audio 'clip' per track. There is no easy way to time-shift part of a track without moving the rest. In Audacity 1.3, you can split a single track into multiple clips. You can move these clips around between different tracks, making it easy to construct complex compositions out of hundreds of smaller audio samples.

Edit

The commands you will need to create and work with audio clips are found in the Edit menu. Some of these commands have the same name as in Audacity 1.2, but their behavior has either changed or has been extended to support new functionality.

Postoji pet načina kako dobiti više isječaka u jednom zapisu:

  1. Raspolovi postojeći odsječak.
  2. Razdvoji i izreži u sredini postojećega odsječka.
  3. Razdvoji i izbriši u sredini postojećega odsječka.
  4. Zalijepi na prazno mjesto u postojećem zapisu.
  5. Dovuci isječak iz drugoga zapisa.

Ove naredbe i druge uređivačke naredbe iscrpno su opisane ispod. No možete stisnuti poveznicu u lijevom izborniku za izravni skok na tu naredbu.

Ostale teme:


Izreži

Miče izabrani zvuk i stavlja ga u pričuvnik a sljedeći zvuk pomiče u lijevo.


Razrez

Mice izabrani zvuk i stavlja ga u pričuvnik, ali ne miče sljedeći zvuk. Prošli i sljedeći zvuk sad su samostalni odsječki koji se mogu slobodno gibati.


Kopiraj

Kopira izabrani zvuk na pričuvnik


Pošišaj

Miče sav zvuk s trenutačnoga odsječka osim izabranoga dijela. Ne utječe na druge odsječke u istom zapisu.


Izbriši

Miče izabrani zvuk bez pohrane u pričuvnik i miče sljedeći zvuk u lijevo.


Razbris

Mice izabrani zvuk i stavlja ga u pričuvnik, ali ne miče sljedeći zvuk. Prošli i sljedeći zvuk sad su samostalni odsječki koji se mogu slobodno gibati.


Tišina

Zamjenjuje izbor s tišinom


Razdvoji

Razdvaja trenutačni odsječak u, čak do tri, odsječka unutar rubova izbora. Zvuk prije, unutar i poslije izbora sad se mogu gibati slobodnoUdvoji

Stvara novi zapis koji sadrži samo trenutačni izbor kao novi odsječak


Zalijepi - u postojeći odsječak

Kad stisnete Zalijepi i pokazivač je unutar odsječka, zvuk bude umetnut u sredini odsječka a sljedeći zvuk je pomaknut u desno kako bi napravio mjesta


Zalijepi - u prazni dio zapisa

Kad izaberete Zalijepi a pokazivač je izvan odsječka te postoji dovoljno mjesta za zvuk u pričuvniku, zvuk s pričuvnika se umeće bez prebacivanja drugih odsječaka


Spoji

Ako izaberete područje u kojem se preklapa jedan ili više odsječaka, oni se spoje u jedan veliki odsječak. Područja između odsječaka uzimaju se kao tišine.


Micanje odsječaka između zapisa

Vremeplov sad može micati jedan isječak između zapisa. Samo stisnite i vucite.


Micanje više odsječaka istovremeno

To time-shift multiple clips at once, select all of the clips you want to move using the normal selection tool, then use the time-shift tool to click and drag. If you click within the selection, all selected clips will move together. If you click outside the selection, only the clip under the mouse cursor will move.


Nazad:Uruši/raširi zapise Naprijed:Unaprijeđeni zapisi oznaka