Audacity: volně dostupný zvukový editor a rekordér

Advertisements Policy

Audacity 1.3: Rozdělení zvukové stopy na více částí

V Audacity 1.2 je zvuková stopa v celku. Neexistuje jednoduchý způsob jak posunout části stopy, aniž by se pohnulo se zbytkem. V Audacity 1.3 můžete stopu rozdělit na několik částí - klipů. Tyto klipy můžete přesouvat mezi jednotlivými stopami a jednoduše tak vytvořit složitou kompozici třeba i ze stovek malých zvukových vzorků.

Edit

Příkazy k práci s klipy jsou v menu Úpravy (Edit). Některé z těchto příkazů se jmenují stejně jako v Audacity 1.2, ale chovají se trochu jinak nebo je jejich funkce rozšířena.

Je pět způsobů, jak jedinou zvukovou stopu rozdělit do několika částí (klipů):

  1. Rozdělení existujícího klipu.
  2. Rozdělení existujícího klipu vyjmutím jeho části do schránky.
  3. Rozdělení existujícího klipu smazáním jeho části.
  4. Vložení do prázdného úseku existující stopy.
  5. Přetažení klipu z jiné stopy.

Tyto a další editační příkazy jsou podrobně popsány níže. Můžete také kliknout na položku menu vlevo a skočit přímo na příslušnou část popisu.

Další témata:


Vyjmout (Cut)

Removes the selected audio and puts it on the clipboard, and shifts the following audio to the left.


Rozdělit vyjmutím (Split Cut)

Removes the selected audio and puts it on the clipboard, but does not shift the following audio. The preceding and following audio are now separate clips that can be moved independently.


Kopírovat (Copy)

Překopíruje vybranou část do schránky.


Zkrátit (Trim)

Removes all audio from the current clip except the selected part. Does not affect other clips in the same track.


Smazat (Delete)

Removes the selected audio without placing it on the clipboard, and shifts following audio to the left.


Rozděleit smazáním (Split Delete)

Removes the selected audio without placing it on the clipboard, but does not shift the following audio. The preceding and following audio are now separate clips that can be moved independently.


Ticho (Silence)

Nahradí výběr tichem


Rozdělit (Split)

Splits the current clip into up to three clips at the selection boundaries. The audio before, within, and after the selection can now all be shifted independentlyDuplikovat (Duplicate)

Vytvoří novou stopu, která bude obsahovat jen právě vybranou část jako nový klip


Vložit - do existujícího klipu

When you select Paste and the cursor is inside a clip, the audio gets inserted into the middle of the clip and the following audio is shifted to the right to make room


Vložit - do prázdného úseku stopy

When you select Paste and the cursor is outside a clip, and there is enough room for the audio on the clipboard, the audio on the clipboard is inserted without any other clips being shifted over


Spojit (Join)

If you select a region that overlaps one or more clips, they are all joined into one large clip. Regions in-between clips are treated as silence.


Přesouvání klipů mezi stopami.

Nástroj pro časový posun se nyní dá použít k přesouvání jednoho klipu mezi zvukovými stopami. Prostě na něj klikněte a přetáhněte ho.


Přesouvání několika klipů najednou.

Časový posun několika klipů najednou se dá provést tak, že pomocí normálního nástroje výběru označíte všechny klipy, které chcete přesunout, přepnete na nástroj časového posunu, kliknete a přetáhnete. Jestliže kliknete dovnitř výběru, přesune se vše, co je vybráno najednou. Kdž kliknete mimo výběr, přesune se jen klip pod kurzorem myši.


Zpět:Zvukové stopy lze zabalit Další:Vylepšené popisové stopy