Audacity: Özgürce ve Ücretsiz Dağıtılan Ses Düzenleme ve Kayıt Yazılımı

Reklam Politikası

Audacity 1.3 Sürümündeki Yeni Özellikler

Beta Sürümü

Audacity 1.3 Beta artık güncel sürüm değildir. Yerini 2.0 sürümü almıştır.

Audacity 1.3.14 sürümündeki değişiklikler

Ayıklanan hatalar:
Arayüz:
 • Uzun projelerde etiketleri yazarken aşırı gecikme oluyordu.
 • Bazı biçimlerde ZamanMetin denetimlerinin son hanesi değiştirilemiyordu.
 • (Windows, OS X) Oynatma ve Kaydetme kısayolları Aygıt Araç Çubuğuna tıkladıktan sonra çalışmıyordu.
 • (OS X, Linux) Oynatma ya da kaydetme sırasında Araç Çubukları sıfırlanırsa yazılım çöküyordu.
Alme ve Verme:
 • MP2 dosyaları FFMEG kütüphanesi ya da bir alma kuralı olmadan alınamıyordu.
 • Yalnız FFMPEG ile alınabilen dosyalar, FFMPEG olmadan alındığında bir uyarı vermeden, salt gürültü olarak alınıyordu.
 • PCM ses içeren ancak hatalı uzantısı olan dosyalar (MP3 gibi) donmaya neden oluyordu.
Etki ve Çözümleme:
 • Bir zincire eklenen boş bir komut çalışma sırasında bir Nyquist hata iletisi gösteriyordu.
 • Birden fazla iz çözümlenirken, Spektrum çizimi işaret düzeyini korumuyordu.
Ayıklanan diğer hatalar:
 • Audacity geçici olarak düzeltildiğinden, artık örnekleme ya da proje biçiminin izin verdiğinden daha uzun blok dosyaları oluşturmuyor ve bu dosyaları silerek veri kaybına neden olmuyor. Olması gerekenden daha uzun bloklar bulunduğunda bunlar korunuyor ancak "yetim" olarak sessizlik şeklinde görünüyor.
 • Yetim blok dosyaları, panoya kesildikten ya da kopyalandıktan sonra, proje aynı oturumda yeniden açılırsa bu dosyalar hatalı bildiriliyor.
 • İzleri sürükleyip bırakırken oluşan bazı çökme ve hatalı ses hareketleri düzeltildi.
 • (Windows) ANSI yapımlarıyla oluşturulmuş bozuk bir .aup dosyası ile karşılaşıldığında oluşan veri kaybı engellendi.
 • (Linux) USE_PORTMIXER tanımlanmadıysa yapıyı geri yükler.
Değişiklik ve Geliştirmeler:
 • Normalleştir: Daha hızlı işlem ve geliştirilmiş arayüz. Artık, ayrılmamış çift kanallı kayıtlarda sol sağ dengesi, bir işaret kutusu seçeneği ile kanalların ayrı ayrı işlenmesi sayesinde varsayılan olarak korunuyor.
 • Artık spektrogramlarda 32768 boyutuna kadar pencerelere ve örnekleme rakamının yarısına kadar (olabilecek en büyük) frekansa izin veriliyor .
 • Karıştır ve Oluştur, sıfır ile ilk ses arasındaki beyaz gürültüyü oluşturmayarak ve sıfır zamanından önceki sesi koruyarak parça uzunluğunu koruyor. Ses başlamadan önceki sessizliği tutmak için, oluşturmadan sonra sessizlik üretin.
 • Bazı menü ögeleri "Sesi Sil" ve "Parça Sınırları " altında toplandı.
 • Temiz Konuşma kipi arayüz ayarlarından kaldırıldı (önceki Audaciy içinde etkinleştirilmişse hala çalışır ancak yalnız oradan kapatılabilir).
 • (OS X) AudioUnit MusicEffects desteği eklendi (ancak MIDI desteği yok).
 • (Linux) Yapılandırmada, her yazılım adı için her kullanıcıya ait dosya klasörü ayarı.
 • (Linux) Audacity geçici dosya klasörünün varsayılan yeri /tmp yerine /var/tmp olacak şekilde değiştirildi. Böylece yeniden başlatmalar arasında klasör korunabiliyor.

Ek bilgi için Bu Sürümde Bilinen Sorunlar bölümüne bakın (yazılım paketindeki README.txt dosyasına da bakabilirsiniz).

Audacity 1.3.13 sürümündeki değişiklikler

Ayıklanan hatalar:
Arayüz:
 • Belirli bir örnekleme hızındaki bir izi kesip ya da kopyalayıp başka bir örnekleme hızındaki bir ize yapıştırmak ses hızının değişmesine yol açıyordu.
 • Bir parça içince üreteçleri kullanmak parça uzunluğunu değiştirebiliyor ya da sahte parçalar oluşturabiliyordu.
 • Kaydedilmiş çift kanallı izler, alınmış ya da üretilmiş izlerin yalnız yarı yüksekliğinde oluyordu. Alınmış çift kanallı dosyaların iz adına "1" ekleniyordu.
 • Düzenle > Bölgeyi Kaydet imleç konumunu kaydetmiyordu.
 • (Windows) Arayüz içinde hızlı tıklamalar ya da ses izlerinin sonuna doğru yinelenen etkiler projelerin çökmesine neden oluyordu.
 • (Windows) Etiketlerde bazı Unicode karakterler yazılamıyordu ya da bazı giriş yöntemlerinin kullanılması donmaya neden oluyordu.
 • (OS X) Boş bir proje penceresinden çıkarken ya da , bir işlem penceresi ekrandayken ana proje penceresinin kaparılması çökmeye neden oluyordu.
 • Bağlantılar penceresi, Tuş takımı ayarları ve dalga şeklinde çizilen sahte izler ile birlikte pek çok küçük arayüz düzeltmesi yapıldı.
Alma ve Verme:
 • İsteğe bağlı FFmpeg kütüphanesinin güncel sürümleri artık destekleniyor. Böylece Linux üzerinde FFmpeg desteği önemli ölçüde gelişti. FFmpeg indirmeleri Windows ve Mac için 0.6 sürümüne güncellendi. Böylece hala 0.5 sürümleri çalışırken tek kanallı AAC dosyalarının çift kanallı olarak alınması sağlandı.
 • Sistemde başka FFmpeg ve LAME kütüphaneleri olsa bile doğru sürümlerin algılanması sağlandı.
 • Artık sıkıştırılmamış ses dosyaları alınırken varsayılan olarak uyarı veriliyor. Doğrudan okunan sıkıştırılmamış dosyalar kayıpsa daha iyi uyarı iletileri gösteriliyor.
 • Alınan ID3v2 meta veri etiketleri Metaveri Düzenleyicide görünmediğinde verme sırasında siliniyordu (örneğin, dizilerde bir verme komutu kullanıldığında). Dikkat: Bu düzeltmeden dolayı, ID3v1 etiketleri ayrıca kurulması gereken LAME yazılımı kullanılarak verilebilir.
 • WAV başlık bilgili U-Law/A-Law dosyaları artık standart 18 bayt fmt paketi kullanıyor. Böylece pek çok telefon uygulaması tarafından tanınabilirler.
 • Değişken bit hızlı MP3 dosyaları "MP3 Dosyaları" kullanılarak verilirken bit haznesi devre dışı olduğundan gereğinden büyük oluyordu.
 • (OS X) iTunes üzerinden alınan dosyalar .aup proje dosyasında geçersiz karakterler oluşturarak, proje yeniden açılırken hataya neden oluyordu. Dikkat: Daha önceki Beta sürümleriyle oluşturulmuş bu tür karakterleri içeren projeler yeniden açılırken hala "geçersiz karakter numarası referansı" hatası görülebilir. Bu sorunu çözmek için, .aup dosyasının yedeğini bir metin düzenleyici de açın, sözcük kaydırmayı devre dışı bırakın, hata iletisinde belirtilen satıra gidin ve &# ile başlayıp noktalı virgül (;) ile biten karakter dizilerini silin.
Diğer ayıklanan hatalar:
 • Nyquist etkileri: çökmeler düzeltildi, hatalı düğme davranışı ve daha iyi ters kesme, çift tırnak ve unikod karakter desteği.
 • (Windows ve OS X) VST etkilerinin işlenmesi önceki Audacity sürümünden oldukça yavaştı.
 • (OS X 10.5 PPC) Audacity Beta ilk kez kurulurken VST etkileri algılandığında kurulum takılabiliyordu.
 • (Linux) Pulse aygıtı ile yapılan kayıtlar çökebiliyor ya da Üstüne bindirme ya da yazılımsal oynatma sırasında takılabiliyordu.
 • (Linux) Audacity libsamplerate ile yapılandırıldığında 0.08 ya da daha yavaş hızlarda oynatmak çökmeye yol açabiliyordu.
Değişiklik ve geliştirmeler:
 • Denetim Araç Çubuğunun adı Taşıma Araç Çubuğu olarak değiştirildi.
 • Aygıt Araç Çubuğu (varsayılan olarak açık) artık sunucu ve kayıt kanalları dahil tüm giriş ve çıkış seçeneklerini içeriyor. Giriş ve çıkış seçenekleri artık Windows Xp ve bazı daha eski işletim sistemlerinde Karıştırıcı Araç Çubuğunda yer almıyor. Yeni Hareketler > Ses Aygıtlarıın Yeniden Tara menü komutu aygıt listesini yeniliyor.
 • Yeni "Eş Kilitli İzler" özelliği (İzler menüsünde bulunuyor) ses ve etiket izlerini gruplamaya ve iz uzunlukları değişse bile eşleşmenin korunmasını sağlıyor.
 • Dengeleme: Eğrileri yönetmek, almak ve vermek için Yeni "Eğrileri Kaydet Yönet" penceresi.
 • Gürültü Kaldırma: Gürültü eşiğini ayarlayan yeni "Duyarlılık" düğmesi ve yeni gürültü yalıtımı seçeneği.
 • Belirli dosya uzantılarına özel alıcıları belirtmek için Yeni "Genişletilmiş Alma" ayarları.
 • Kendiliğinden kaydedilen tüm proje değişiklikleri için daha gelişmiş kendiliğinden çökme kurtarması.
 • MIDI izleri dikey olarak yaklaştırılabilir, zamanda kaydırılabilir ve çubuk çizgileri gösterilebilir. Dikkat: kanal seçme düğmeleri 1.3.13 sürümünde yoktur.
 • (Windows ve Linux) Pencere kapatma düğmesi ve diğer sistem kapatma komutları artık son pencere kapatıldıktan sonra çıkış yapıyor. Dosya > Kapat komutu artık her zaman yeni ve boş bir proje oluşturuyor.
 • (OS X) Üst düzeyde "Audacity" klasörüyle daha basit kurucu.

Ek bilgi için Bu Sürümde Bilinen Sorunlar bölümüne bakın (yazılım paketindeki README.txt dosyasına da bakabilirsiniz).

Audacity 1.3.12 sürümündeki değişiklikler

Ayıklanan hatalar:
Alma ve Verme:
 • AAC dosyaları 48000 Hz olarak verilemiyordu
 • FFmpeg ile, birden çok yerel dosya biçimi alınırken, tüm dosyalar önce geri döndürüldükten sonra yerel alıcı kullanılıyor
 • FFmpeg özel verme penceresi 800 x 600 çözünürlük için çok büyüktü
 • Dosyalar İstek Üzerine komutu ile alındığında proje donuyordu
 • (Linux) WAV/AIFF verilen dosyalar, komut satırı ile alınmış takma adlı bir dosyanın üzerine yazarken bozuluyordu
Etiketler:
 • Dalga şekli ve etiket izi içinde bir bölgenin kesilmesi ya da silinmesi etiketleri kesilen yere taşımıyordu
 • Hizalama açıkken etiketler sınırlar ile düzgün şekilde hizalanmıyordu
 • Etiketler, komut satırı kullanılarak ses seçimi ile
 • katıldıysa artık ters döndürülebiliyor
Diğer ayıklanan hatalar:
 • İngilizce dışındaki diller kullanılırken, Üretilen etkiler seçili bölge ile sınırlanıyor
 • Yüksek duyarlıklı tekeri olan fareler çökmeye neden olabiliyordu
 • Hareketler menüsünü kullanarak kayıt ayarları değiştirildiğinde açık olan diğer projeler güncellenmiyordu
 • (Windows 7) Dosya açma ya da kaydetme penceresine tıklamak listedeki dosya ya da klasörlerin kayblmasına ve dosya süzgecinin bozulmasına neden oluyordu
Değişiklik ve geliştirmeler:
 • Artık, Karıştırıcı Araç Çubuğu giriş seçicisi, seçili giriş için sistem ses düzeyini denetleyemiyorsa, gösterilen bir ipucu eklendi.
 • Etiketleri sürükleyip taşıma ya da boyutlandırmada daha sezgisel bir davranış
 • Bağıl yollar içeren dosya listelerinin (LOF) alınması için destek eklendi
 • Çoklu Verme: varolan etiket ya da iz adlarının önüne sayı ekleme seçeneği eklendi; "İşlem Tamamlandı" penceresi artık yeniden boyutlandırılabiliyor
 • Yeni dengeleme ayarı "Evrik RIAA", diğer eğriler için evirme düğmesi
 • Zamanlanmış Kayıt artık son zamanlama süresini hatırlıyor
 • Ölçer Araç Çubuğu artık daraltılabiliyor, ve dikey konumlamaya çok daha uygun
 • İlk çalıştırmada hangi dilin kullanılacağını sormak yerine "Sistem" seçeneği eklendi
 • WAV/AIFF verme işleminde sorun çıkarsa uyarı verilmesi sağlandı
 • (Linux) freedesktop.org Simge Teması Şartları 0.6 ile uyumlu geliştirilmiş simge seti

Ek bilgi için Bu Sürümde Bilinen Sorunlar bölümüne bakın (yazılım paketindeki README.txt dosyasına da bakabilirsiniz).

Audacity 1.3.11 sürümündeki değişiklikler

Ayıklanan hatalar:
Alma ve Verme:
 • Belli bölümler verilirken bir hata yüzünden çok fazla ses verilmesine yol açıyordu
 • FFmpeg ile metaveri verilirken dosyalar bozuluyordu (artık M4A dosyaları için de metaveri sorunsuz veriliyor)
 • Yeni bir Audacity projesinin, varolan bir projenin üzerine yazılarak iki projenin de bozulması önlendi
 • Gerekli kütüphane yüklü olmadığı için alınmayan dosyalarla ilgili açıklayıcı yardım eklendi
Etkiler:
 • Ses uzunluğunu değiştiren etkiler, artık seçili etiket izlerini de birbiriyle eşleştirecek şekilde çalışıyor
 • Nyquist eklerinin varolan etiket izlerine etiket ekleyememe sorunu çözüldü
 • (Mac)  Dengeleme penceresi, ön izlemeden sonra bozuluyordu
 • (Linux 64-bit)  Tıklama izi üretilirken çökme sorunu çözüldü
Ses Aygıtları:
 • Yeniden örnekleme için libsamplerate kullanılıyorken ses aygıtı kayıt örnekleme hızını desteklemiyorsa kayıdın kısa kesilmesine neden olan hata düzeltildi
 • Herhangi bir ses aygıtı olmayan bir bilgisayarda ayarlar bölümü açılırken oluşan çökme düzeltildi
 • Zamanlanmış ve Sese Göre Kayıt işlemlerindeki bazı hatalar ayıklandı
Kullanıcı Arayüzü:
 • Bazı pencerelerin boyutları ekrandaki ana pencereye sığacak şekilde ayarlandı
 • Geniş ekranlar için "gizli" olması gereken ögelerin görünmesi sorunu çözüldü
 • Çeşitli tuş takımı kısayol ve çeviri düzeltmeleri
Ayıklanan diğer hatalar:
 • Zamanlamaya bağlı bir kaç çökme ve küçük yanlış davranış sorunları çözüldü
 • Windows kurucusu artık önceki Audacity sürümü üzerine hatasız kurulum yapıyor
Değişiklik ve geliştirmeler:
 • (Windows)  Yüksek çözünürlüklü ve saydam simge dosyası
 • Sessizlikler arasındaki sesleri etiketleyerek çoklu verme sırasında sessizlikleri katmayan, yeni Ses Bulucu eklentisi

Ek bilgi için Bu Sürümde Bilinen Sorunlar bölümüne bakın (yazılım paketindeki README.txt dosyasına da bakabilirsiniz).

Audacity 1.3.10 sürümündeki değişiklikler

Ayıklanan hatalar:
Alma ve Verme:
 • Varsayılan Görünüm Kipi hızı ayarladığında (EAC) ses dosyalarını alma işlemi donuyordu
 • Aynı anda yapılan isteğe bağlı almalar yanlış sıralanıyordu
 • Ayarlardan veri kopyalama kalitesi 24 bit olarak seçildiğinde WAV ya da AIFF dosyaları gürültü olarak alınıyordu
 • WMA dosyalarında metaveri varsa verilen dosyalar bozuluyordu
 • Herhangi bir biçinde verilmek istenirken, Metaveri Düzenleyicisi verme penceresinden önce görünüyordu
Etkiler:
 • Uzun izleri dengelemek çökme ya da takılmaya neden oluyordu
 • Ters çevirme, parça sınırlarını çevirmiyordu
 • Nyquist:
  • Aşırı bellek kullanımı işlemlerin yavaşlamasına ya da çökmeye neden oluyordu
  • Metin kutularında gösterilen değerler her zaman varsayılan ya da daha önce girilmiş değerler olmuyordu
  • Ondalık ayracı olarak virgül kullanan Avrupa yerel ayarlarında hatalar oluyordu
 • VST etkileri yeniden taratıldığı ve bulunamadığı halde Etkiler menüsünde görünmeye devam ediyordu
 • Sessizlikler bir blok sınırını aşıyorsa Sessizliği Buda komutu hatalı sonuçlar doğuruyordu
Diğer ayıklanan hatalar:
 • Projeler kaydedilirken sahte "yazılamıyor/disk dolu" hataları
 • Birden çok izi oynatma, oluşturma ya da verme eş zamansız oynatmaya ya da ses verisi kaybına yol açıyordu
 • Hiç bir kayıt ya da oynatma aygıtı bağlı ve etkin değilken Ayarlar bölümünün açılması çökmeye neden oluyordu
 • Ayarlar penceresi: Sol bölümde bir sekme seçildiğinde, Enter tuşuna basmak, Tamam düğmesine basılmış gibi kabul edilmiyordu.
 • Karıştırıcı paneli solo düğmesi kullanımı
 • (Windows) Bir süre normal başladıktan sonra, Audacity bazen açılışta başlamıyordu
 • (Mac OS X) Doğru yüklendiği halde Yardım klasörü bulunamıyordu
 • (Mac OS X ve Linux) Çıkış düzeyi ayarı oynatma ölçerini etkiliyordu ancak bu değişiklik geçerli dalga şekli ses düzeyini etkilemiyordu
 • (Linux) Bir etiket düzenlemesini geri alıp yeniden uygulamak çökmeye neden oluyordu
Değişiklik ve geliştirmeler:
 • Hataları, daha sonra yayımlanacak bir sürümünde ayıklanana kadar bağlanmış ses ve etiket izleri devre dışı bırakıldı
 • Giriş ses düzeyi ayarı, sistem ayarını düzgün şekilde denetleyemezse devre dışı bırakılacak. Bu durumda sistem ayarını kullanın
 • Ses ile etiketlerde etiket metnini düzgün şekilde kopyalama ve yapıştırma desteği; sistem panosu için yeni Düzenle > Metni Yeni Etikete Yapıştır menü komutu
 • Karşıtlık Aracı artık kipsiz ve çoklu proje pencerelerinde daha kullanıcı dostu. ayrıca çeşitli küçük düzeltmeler

Ek bilgi için Bu Sürümde Bilinen Sorunlar bölümüne bakın (yazılım paketindeki README.txt dosyasına da bakabilirsiniz).

Audacity 1.3.9 sürümündeki yenilikler

Ayıklanan hatalar:
 • Kendiliğinden VST desteğinin yol açtığı çökme, yavaş açılma ya da aşırı işlemci/bellek kullanımı:
  • VST enstruman eklentileri artık doğru şekilde yok sayılıyor
  • VST etkileri artık yalnızca oturum açılışında taranıyor algılanıyor ve ön belleğe alınıyor
  • Etkiler artık gerek duyulana kadar açılmıyor ve yüklenmiyor
  • Ayarlar bölümünde, VST etkilerini etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak ve açılışta taramak için yeni "Etkiler" sekmesi
 • Varsayılan Görünüm Kipi artık çalışıyor
 • Diziler artık Etkiler menüsünden en son kullanılanlar yerine her zaman kaydedilmiş parametreleri uyguluyor
 • Dosya açma penceresinden MP3 seçilmişse MP3 olmayan dosyaların sürüklenerek alınması ya da Son Kullanılanlar çökmeye neden oluyor
 • AAC verme (isteğe bağlı FFmpeg kütüphanesi kullanarak) sessiz
 • Ses üretilmesi her zaman penceredeki projeye uyduruluyor. şimdi uydur, yalnız yeni bir iz içinde üretiliyorsa yapılıyor
 • Görünüm menüsü ögeleri/kısayolları oynatma ya da kayıt sırasında hatalı olarak devre dışı kalıyor
 • DTMF üreteci varsayılan olarak sıfır süreyle açılıyor
 • Bağlı ses ve etiket izleri arasında istenmeyen karışmalar
 • (Windows XP)  Bazı bilgisayarlarda "hatalı yapılandırma" yüzünden yazılım başlatılamıyor
 • (Windows)  JAWS gibi bir ekran okuyucu çalışırken, çift kanallı bir izin alınması sırasında yazılım çöküyor
 • (Mac OS X) :
  • Ses Birimleri etkileri, seçilmemiş olsalar da projedeki tüm izlere uygulanıyor
  • QuickTime alıcısı 16-bit ya da 64000Hz değerinden büyük dosyaları işleyebiliyor
 • Çeşitli arayüz hataları
Geliştirmeler:
 • Sıkıştırıcı: tepelere göre sıkıştırma seçeneği eklendi, geliştirilmiş yükselme ve düşme zamanı desteği
 • Karıştırıcı Paneli: tasarım geliştirildi, ölçerler daha hassas ve ana penceredeki İz Paneli ile tamamen etkileşimli

Ek bilgi için: Bu Sürümde Bilinen Sorunlar bölümüne bakın (yazılım paketindeki README.txt dosyasına da bakabilirsiniz).

Audacity 1.3.8 sürümündeki yenilikler

Yeni Özellikler
Etki ve Çözümlemeler:
 • VST Etkileri artık varsayılan olarak grafik arayüzü gösteriyor
 • Daha hızlı Dengeleme ve Gürültü Kaldırma; geliştirilmiş Sessizlik Budama ve İz Tıklama
 • Artık zincirler dosyalara uygulanırken, geçici veriler her dosya işlendikten sonra temizleniyor
 • SAL yazımı için Nyquist desteği güncellendi ve bellek yönetimi geliştirildi
 • Spektrum çizimi artık sesi, her bir proje için ayrı pencerelerde 237.8 saniyeye kadar geliştirilmiş bir görünümde çözümlüyor, Spektrogramlar için yeni ayarlar
 • Karşıtlık Çözümleme Aracı daha kolay kullanım için artık kipsiz
Arayüz:
 • Taslak Kitap/Hızlı Yardım Windows ve Mac kurucularına eklendi
 • Yeni her iz için ayrı ölçerli "Karıştırıcı Paneli" görünümü
 • Kısma, solo, kazanç, kaydırma ve iz yüksekliği proje içine kaydediliyor
 • Tuş takımı sekmeleri ve araç çubuğu kısa yolları ile daha kolay kullanılan Ayarlar penceresi
 • Yeni Ekran Yakalama Aracı ve geliştirilmiş ekran okuyucu desteği
Diğer:
 • 16 kanaldan fazla kayıt yapabilme (donanım/sürücü izni)
 • PulseAudio gibi haritalanmayan ALSA aygıtları için geliştirilmiş destek
 • 0 dB üzerindeki 32-bit kayan veri artık kırpılmadan işleniyor
 • Veri alırken "Dur" seçeneği artık o ana kadar alınmış veriyi koruyor
 • AMR NB alma ve verme, isteğe bağlı yüklenen FFmpeg kütüphanesi kuruluysa, artık tüm platformlarda destekleniyor
 • Daha hızlı dalga şekli çizimi ve çoklu iz projelerinde daha iyi yanıt süresi
Ayıklanan hatalar:
 • Çoklu Verme: boş etiket bulunursa kesiliyordu; alınmış WAV dosyaları kopyalanmadan üzerine yazılırsa sessizlik oluşuyordu
 • Metaveri Düzenleyici, artık kullanılmayan ikinci bir ekran üzerinde kalmışsa saklanıyordu
 • "Ayır ve Yeni" ya da Gürültü Kaldırma işlemlerinden sonra ses hatalı hizalanıyordu
 • Bağlı ses ve etiket izlerinde etiket taşıma ve yapıştırma işlemlerinde hatalar vardı
 • Dengeleme, Kes Ön İzleme ve Gelişmiş Karıştırma Seçenekleri penceresi
 • (Linux) Karıştırıcı Araç Çubuğu artık düzeyleri ayarlıyor ve giriş kaynaklarını düzgün şekilde seçiyor
 • "Ses ön belleği" ayarı çökmeye neden oluyordu - artık, kullanılabilen bellek yalnız ayarlardakinden daha fazla ise veri ön belleğe alınıyor
 • Çeşitli diğer çökmeler

Ek bilgi için Bu Sürümde Bilinen Sorunlar bölümüne bakın (yazılım paketindeki README.txt dosyasına da bakabilirsiniz).

Audacity 1.3.7 sürümündeki yenilikler

Geliştirme ve yeni özellikler
 • F11 Tam Ekran kipi
 • Yüksek kaliteli "Kayan Zaman Ölçeği/Hız Kaydırma" etkisi
 • İnternet üzerinden ses sınamak için "Ses Karşıtlık Çözümleyici" ile WCAG2 erişilebilirlik uyumluluğu
 • Windows üzerinde, ses aygıtları artık daha etkili DirectSound API ile açılabiliyor
 • Gecikme düzeltmeyi iyileştirmek için ilk adım olarak, şimdi değişken düzeltme yerine sabit düzeltme, Ayarlar bölümünden belirtilerek kullanılabiliyor
 • Metaveri Düzenleyici kullanımı, "ss:dd:ss + yüzdelik" seçim biçimi gibi ufak tefek arayüz düzeltmeleri
Bazı kullanım ve kararlılık düzeltmeleri
Platformlar arası ayıklanan hatalar:
 • Kısma/Tek başına çalma, çift kanallı dosyaları verirken, hatalı kanal hatalı kanal sonuçlarına yol açıyordu
 • Nyquist etkileri: sonuç sesi değişmemiş olarak yapıştırılıyordu, ilerleme çubuğu görünmüyordu, iptal edildiğinde işlenen ses budanıyordu
 • Gürültü Kaldırma: sonuç sesi değişmemiş olarak yapıştırılıyordu, istenmeyen süzme kuyruğu oluyordu
 • Sıkıştırılmamış vermeler:
  • WAV olarak verirken aynı dosya üzerine yazıldığında dosya bozuluyordu
  • Çoklu izden sıkıştırılmamış biçimlere vermek yalnız 16-bit WAV oluşturuyordu
 • Sıkıştırılmış vermeler:
  • MP3 artık doğru bit hızı, kip, kalite ve uzunlukta veriliyor ve oynatıcı uygulamalarında gelişmiş metaveri gösteriliyor (Windows kullanıcıları LAME kodlayıcının son sürümüne) gerek duyacaklar
  • Metaveri içeren WMA artık doğru veriliyor
 • Audacity içinde ikiden fazla kanaldan kayıt yapabilmek için çok kanallı kayıt aygıtları desteği yeniden etkinleştirildi
Platforma özgü ayıklanan hatalar:
 • Windows Vista: Bağlı ve etkinleştirilmiş bir ses aygıtı yokken Ayarlar bölümünü açmak çökmeye yol açıyordu
 • Mac OS X ve Linux:
  • Etkiler çalıştırıldıktan sonra ortaya çıkan sahte parçalar, etiket yazılarıve eksik kısayollar gibi sorunlar çözüldü
  • Proje hızı artık her zaman ilk alınan dosyaya göre belirleniyor
 • Yalnız Mac OS X:
  • Etkin olmayan ya da bozulmuş menüler, gizli pencereler, algılanmayan taşınabilir ayarlar ve bağımsız komut ve denetim kısayollarını ayarlayamama sorunları düzeltildi
  • Artık FFmpeg kurucusu var

Bu sürümde bilinen sorunlar için, yazılım paketindeki README.txt dosyasına bakın.

Audacity 1.3.6 sürümündeki yenilikler

Yeni büyük olanaklar
 • FFmpeg desteği (ayrıca indirilebilir) alma ve verme işlemlerinde WMA, M4A ve AC3 gibi daha fazla dosya biçimini ve görüntü dosyalarından alma vermeyi destekliyor
 • Sıkıştırılmamış dosyaları İsteğe bağlı yükleme dosyalar oynatılır ya da düzenlenirken beklemeyi engelliyor
 • Bağlı ses ve etiket izleri kesme, yapıştırma işlemleri ile hız ya da tempo değişikliklerinde, etiketler ilgili ses ile birlikte uygun şekilde taşınıyor
Diğer özellikler
 • İçsel eklentileri için hiyerarşik eklenti gruplaması
 • Sese göre kayıt
 • Daha küçük, sıkıştırılmış proje dosyaları kaydetme
 • Artık MIDI dosyaları alınıyor, kesilip yapıştırılıyor, düzenlenebiliyor ve veriliyor
Çeşitli
 • Sık kullanılan kayıt ve oynatma komutları ile ayarlara kolay erişmek için Hareketler menüsü
 • Dalga Şekli, Spektrum ya da Hız görünümleri için Varsayılan görünüm kipi ayarı
 • Ayıklanan çeşitli hatalar

Audacity 1.3.5 sürümündeki yenilikler

Kayıt ve Oynatma
 • Gecikme düzeltmesinin daha iyi çalışması için çeşitli hatalar ayıklandı, artık daha fazla aygıt doğru şekilde çalışıyor.
 • Lİnux üzerinde geçersiz örnekleme hızlarıyla ilgili sorunlar artık çok daha az olmalı.
 • Portaudio kütüphanesinin yeni sürümü.
 • Yeni, varolan bir izin sonuna kayıt edebilme özelliği (Kayıda basarken Shift tuşuna basılı tutarak).
Alme ve Verme
 • Libogg, Libvorbis, Libflac, Libsndfile ve Twolame kütüphanelerinin güncel sürümleri.
 • Desteklenmeyen dosya biçimleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi.
 • OS X üzerinde, adında bölü işareti bulunan dosyaların ele alınması geliştirildi.
 • Yeni pencere ile tüm platformlarda geçersiz dosya adı karakterlerinin değiştirilmesi sağlanıyor.
Interface
 • Cetvel ve ölçerler için geliştirilmiş ölçekleme ve yerleşim.
 • Tam geri al/yinele denetim ile düzeltilmiş ve geliştirilmiş zarf işlemleri.
 • Yeni tuş takımı kısayolları ve geliştirilmiş menü kullanımı.
 • Ayarlar:
  • Daha sezgisel sekme düzeni.
  • Kıs/Solo ve Metaveri Düzenleyici davranışları için yeni ayarlar.
  • Artık yeniden başlatmadan dil değişimi yapılabiliyor.
 • Genişletilmiş yapım bilgisi sekmesi.
Etkiler
 • Yeni Vokal kaldırıcı eklentisi, Üreteç etkileri için geliştirmeler.
Derleme
 • Audacity devre dışı bırakılmış kütüphaneler ile derlenirken oluşan hatalar düzeltildi.
 • Mac ve Solaris derlemelerini daha kolaylaştıran geliştirmeler yapıldı.
Güvenlik
 • Geçici klasörleri başka kullanııcılar tarafından değiştirilebilen sistemlerdeki CVE-2007-6061 sorunu tamamen düzeltidli (Michael Schwendt sayesinde).
Çeşitli
 • Pek çok dil için çeviriler güncellendi.
 • Birkaç kararlılık geliştirmesi.

Audacity 1.3.4 sürümündeki yenilikler

Yeni özellikler
Audacity tanıtımı ile yeni hoşgeldiniz penceresi.
Geliştirilmiş Windows kabuğu tümleştirmesi, böylece Audacity "Birlikte Aç" gibi pek çok Windows komutunu gösterebiliyor.
Yeni tuş takımı komutu: "Karıştır ve Yeni İz Oluştur" (Ctrl+Shift+M kısayoluyla).
Yeni tuş takımı kısayolu: "Shift-A" dururken yeniden oynatmayı başlatır, ya da oynatırken "Durdur ve Seç" işlemi yapar.
VAMP ses çözümleme eklentileri artık destekleniyor.
Artık solo düğmesi bir anda yalnız bir izi çalıyor ve bir iz aynı anda hem kısılıp hem solo yapılamıyor.
Arayüz
Zamanda küçük ya da büyük sıçramalar yapabilmek için tuş takımı kısayolları.
Seçim Araç Çubuğuna "Hizalama" eklendi.
Tuş takımı ile aynı harfle başlayan menu komutları üzerinde çalışmayı kolaylaştıran iyileştirmeler.
Etiket düzenleme için arayüz geliştirildi.
Tamam/İptal düğmelerinin yerleşim tutarlılığı geliştirildi.
Ayarlar:
 • "Seçili ses yoksa, projedeki tüm sesleri seç" (varsayılan olarak açık).
 • "Uzun işlemler tamamlandığında uyarı sesi çıkar" (sistem sesi, ses çıkışı değil).
 • Diğer ayarlarda temizlik ve geliştirilmiş açıklamalar.
Zarflar: Kopyalama, yapıştırma ve yineleme sırasındaki pek çok hata düzeltildi.
Pek çok çeviri güncellemesi.
Bir kaç durum için iz yüksekliği düzeltildi.
Kapatıp yeniden açmaya gerek olmadan Temiz Konuşma kipi değiştirilebiliyor.
Biçimlerin Açılması ve Kaydedilmesi
OGG, FLAC ve WAV/AIFF vermeleri için metaveri düzenleyeci ve genel geliştirmeler.
Geliştirilmiş metevaeri alma.
Susturulmuş sesler artık verilen karışımda duyulmuyor.
Etkiler
Sessizliği Buda: çoklu çift kanallı iz desteği.
Dtmf Üreteci:
 • Tuş takımı harfleri desteği eklendi.
 • Genlik denetimi eklendi.
Sıkıştırıcı: değişken düşme süresi eklendi.
Dengeleme:
 • Başlangıç ve bitişteki tıklamalar önlendi.
 • Bulunan kaydedilmiş eğriler için geliştirmeler.
 • Artık ön izleme doğru çalışıyor.
Artık "Birleştir" komutu geri alma geçmişinde görüntüleniyor.
Artık kırpılmalar daha güvenilir şekilde algılanıyor.
Nyquist eklentileri gözden geçirilip geliştirildi.
Daha iyi ve daha çok ilerleme çubuğu.
Artık etkiler iptal edildiğinde her zaman etkiden önceki ses geri getiriliyor.
Etkilerin yığın kipinde kullanılmasıyla ilgili bir kaç geliştirme .
Kayıt ve Oynatma
Gecikme düzeltme işlemi geliştirildi.
portaudio-v19 kütüphanesi sürümü güncellendi.
Yardım metinleri artık yazılım paketi içinde değil. Audacity içindeki bağlantılar ile İnternet üzerinden erişiliyor.

Audacity 1.3.3 sürümündeki yenilikler

Biçimlerin açılması ve kaydedilmesi
Alma
 • Artık OS X üzerinde QuickTime (mov, aac, m4a) dosyalarından alma işlemi destekleniyor.
 • Broadcast Wave Format (BWF, Yayın Dalga Biçimi) dalga dosyaları artık alınabiliyor.
Verme
 • OGG dosyalarına metaveri eklenebiliyor.
 • Geliştirilmiş verme ayarları seçimi.
 • MP3 ve FLAC dosya biçimleri için ek verme ayarları.
 • Komut satırıyla verme artık Windows ve OS X üzerinde destekleniyor.
Etkiler
Dengeleyici
 • Yanıt verme geliştirildi.
 • Bazı yeni özellikler eklendi.
 • Yığın desteği eklendi.
Yeni Kendiliğinden Kıs etkisi
Ses Birimi etkilerine ön izleme eklendi.
Gürültü Kaldırma etkisi çok geliştirildi
Etki ön izleme artık iptal edilebiliyor.
Yeni DTMF Ton Üreteci etkisi
Gürültü etkisi için yeni ayarlar.
Ton Üreteci etkileri geliştirildi.
Diğer özellikle
Yeni içsel ekran yakalama aracı
Spektrogram oluşturmada büyük hızlanma
OS X üzerinde arttırılmış sürükle bırak desteği.
wxWidgets 2.8.x yapımı için destek eklendi.
Artık Windows üzerinde dosya tarayıcıdan bir kerede bir kaç Audacity Projesi açılaibliyor.
Geliştirilmiş ana pencere ayarları.
Seçme ve kaydırma sırasında geliştirilmiş hizalama desteği
Geliştirilmiş iz odaklanma işlemleri ve görsel geri bildirim.
Hız geliştirmeleri ve izleri yeniden boyutlandırma/yaklaştırma işlemleri
Artık Spektrum görünümü yaklaştırılabiliyor.
Ağ üzerindeki proje dosyalarıyla çalışmayı geliştirmek için yeni iç dosya ön belleği
Ayrıca
Pek çok çeviri güncellemesi
bir çok kararlılık geliştirmesi

Audacity 1.3.1 ve 1.3.2 sürümlerindeki yeni özellikler

 1. Geliştirilmiş Araç Çubuğu Kenetlenmesi
 2. Geliştirilmiş tuş takımı gezinimi için iz odağı
 3. Onarma ve Dengeleme etkileri
 4. Zamanlanmış Kayıt
 5. Proje kaydetme ve geri yükleme
 6. Seçim Çubuğu
 7. Mac OS X özellikleri

Audacity 1.3.0 sürümündeki yenilikler

 1. İzleri Daralt/Genişlet
 2. Bir kaç parçalı izler
 3. Geliştirilmiş Etiket İzleri
 4. Diğer Özellikler