Audacity: vrije geluidseditor en opnamesoftware

Reclamebeleid

Nieuwe mogelijkheden in Audacity 1.3

Bèta-versie

Audacity 1.3 bèta is onze huidige versie. Ze is de nieuwe 2.0-versie geworden.

Aanpassingen in Audacity 1.3.14

Bugfixes voor:
Interface:
 • Overdreven vertraging trad op bij het typen in labels in lange projecten.
 • De laatste digit van TimeText-bedieningen kon bij sommige formaten niet gemanipuleerd worden.
 • (Windows, OS X) Afspelen- en Opnemen-snelkoppelingen werkten niet na klikken in de Apparaat-werkbalk.
 • (OS X, Linux) Crash indien werkbalken gereset werden tijdens het afspelen of opnemen.
Importeren en Exporteren:
 • MP2-bestanden konden niet geïmporteerd worden zonder FFmpeg-bibliotheek of een importregel.
 • Bestanden die alleen geïmporteerd konden worden met FFmpeg werden als ruis geïmporteerd zonder foutmelding als FFmpeg niet beschikbaar was.
 • Bestanden die PCM-audio bevatten maar een incorrecte extensie hadden (zoals MP3) veroorzaakten een "freeze".
Effecten en Analyse:
 • Een leeg commando kon toegevoegd worden aan een opdrachtregel die daarna een Nyquist-foutmelding weergaf bij het starten.
 • Plot Spectrum behield het originele signaalniveau niet als meerdere tracks geanalyseerd werden.
Andere bugfixes:
 • Audacity werd op voorhand zo ingesteld zodat het niet langer blokbestanden kan aanmaken die langer zijn dan het sampleformaat of het projectformaat toestaat, en het kan niet langer deze bestanden wissen, wat tot dataverlies leidde. Alle te lange blokken worden behouden maar "verweesd", dus ze zullen als stilte verschijnen.
 • Alleenstaande blokbestanden werden verkeerd gerapporteerd bij knippen van of kopiëren naar het klembord en daarna het project te openen in dezelfde sessie.
 • Een aantal crashes en onjuiste verplaatsing van audio bij het slepen van tracks opgelost.
 • (Windows) Dataverlies wordt nu voorkomen bij het voorkomen van een corrupt .aup-bestand dat aangemaakt werd in ANSI builds.
 • (Linux) Bouwen herstellen als USE_PORTMIXER niet gedefinieerd is.
Aanpassingen en verbeteringen:
 • Normaliseren: sneller verwerken en verbeterde interface. Links-rechts balans in niet-gesplitste stereotracks wordt nu standaard behouden, met een chackbox-optie voorzien om stereokanalen onafhankelijk van elkaar te verwerken.
 • Spectrogrammen staan nu venstergrootten toe tot 32768 en frequenties tot de halve samplerate (maximaal mogelijk).
 • Mix en Render behoudt nu de cliplengte door de witruimte tussen tijdstip nul en eerste audio niet te renderen, en behoudt audio voor tijdstip nul. Om stilte te behouden voordat de audio start, wordt stilte gegenereerd na de render.
 • Een aantal Bewerken-menu-items gegroepeerd in "Audio verwijderen" en "Clip-grenzen".
 • CleanSpeech Mode verwijderd van interface-voorkeuren (het draait nog steeds als het geactiveerd werd in een vorige Audacity, maar het kan alleen daar uitgeschakeld worden).
 • (OS X) Ondersteuning toegevoegd voor AudioUnit MusicEffects (maar geen MIDI-ondersteuning).
 • (Linux) Stel de per-gebruiker bestandsmap per programmanaamset in instellen.
 • (Linux) Standaardlocatie van de tijdelijke map van Audacity gewijzigd naar /var/tmp in plaats van /tmp, waardoor de map tussen 2 opstarts behouden blijft.

Wees u bewust van bekende problemen bij vrijgave (ook zichtbaar in de ingesloten dREADME.txt).

Aanpassingen in Audacity 1.3.13

Bugfixes voor:
Interface:
 • Knippen of kopiëren uit een spoor bij een gegeven samplerate in een spoor met een andere rate resulteerde in snelheidsverschil van de audio.
 • Genereren binnen een clip kon de cliplengte aanpassen of foute clips geven.
 • Opgenomen stereosporen waren slechts de halve hoogte van geïmporteerde van gegenereerde stereosporen. Geïmporteerde stereobestanden hadden een "1" toegevoegd aan de bestandsnaam.
 • Bewerken > Gebied Opslaan sloeg de cursorpositie niet op.
 • (Windows) Projecten crashten bij snel klikken binnen de interface of wanneer herhaalde effecten op het einde van audiosporen toegepast werden.
 • (Windows) Sommige Unicode-tekens konden niet in labels getypt worden, of ze veroorzaakten een freeze bij gebruik van een aantal invoermethodes.
 • (OS X) Crash bij afsluiten van een leeg projectvenster of bij het sluiten van het hoofdprojectvenster terwijl een voortgangsvenster op het scherm zichtbaar was.
 • Vele andere interface fixes inclusief de afhankelijkheid-dialoog, toetsenbordvoorkeuren en foutieve lijnen getekend op de golfvorm.
Importeren en exporteren:
 • Ondersteuning toegevoegd voor latere versies van de optionele FFmpeg bibliotheek tot de huidige FFmpeg HEAD. Dit zou de FFmpeg-ondersteuning op Linux sterk moeten verbeteren. FFmpeg-downloads voor Windows en Mac zijn bijgewerkt tot v0.6. Dit lost op dat mono AAC-bestanden geïmporteerd worden als stereo, hoewel de huidige 0.5-versies van FFmpeg nog steeds zullen werken.
 • FFmpeg en LAME zouden nu juist moeten gedetecteerd worden, zelfs als andere versies van deze bibliotheken op het systeem bestaan.
 • Nieuwe waarschuwing (standaard aan) voor het importeren van niet-gecomprimeerde audiobestanden Betere foutboodschappen wanneer direct te lezen ongecomprimeerde bestanden ontbreken.
 • Geimporteerde ID3v2 metadata tags werden verwijderd bij het exporteren zonder gebruik te maken van de Metadata Editor (bijvoorbeeld bij het gebruiken van een exportcommando in opdrachtreeksen). Omperking: Als gevolg van deze fix moeten ID3v1 tags nu geschreven worden door te exporteren via een extern programma en een geïnstalleerde LAME.
 • U-Law/A-Law bestanden met WAV-headers gebruiken de standaard 18 byte fmt chunk, dus ze zouden moeten herkend worden door de meeste telefonie-applicaties.
 • MP3's met variabele bitrate, geëxporteerd door gebruik te maken van "MP3-bestanden" waren groter dan noodzakelijk, omdat gebruik van het bit reservoir uitgeschakeld was.
 • (OS X) Bestanden geïmporteeerd via iTunes konden ongeldige tekens aanmaken in het .aup projectbestand, waardoor een fout ontstond bij het opnieuw openen van het project. Opmerking: De fout "referentie naar een ongeldig teken-nummer" zal nog steeds verschijnen bij het opnieuw openen van een project dat aangemaakt werd in vorige bèta-versies en dat zulke tekens bevat. Om het probleem op te lossen opent u een backup-kopie van het .aup-bestand in een tekstverwerker, schakelt automatische terugloop uit en verwijdert u de tekenrij die die begint met &# en eindigt met een puntkomma (;) in de regel die in de foutboodschap vermeld wordt.
Andere bugfixes:
 • Nyquist-effecten: fixes voor crashes, onjuist gedrag van de schuiven en betere ondersteuning voor backslashes, dubbele aanhalingstekens en Unicode tekens.
 • (Windows en OS X) Verwerken van VST-effecten was aanzienlijk trager dan in vorige versies van Audacity.
 • (OS X 10.5 PPC) Een eerste installatie van Audacity bèta zou vastlopen bij het laden indien VST-effecten gedetecteerd werden.
 • (Linux) Opnames gemaakt met het pulsapparaat crashten bij gebruik van overdub en/of softwarematig playthrough.
 • (Linux) Afspelen-op-snelheid crashte op 0,08 keer de normale snelheid of lager als Audacity geconfigureerd was met libsamplerate.
Aanpassingen en verbeteringen:
 • Transport-werkbalk hernoemd naar Afspelen-werkbalk.
 • Apparaatwerkbalk (standaard aan) bevat nu alle invoer- en uitvoerapparaatkeuzes, inclusief host- en opnamekanalen. Invoer/uitvoerkeuzes bevinden zich niet langer in de mixerwerkbalk op Windows XP of oudere besturingssystemen. Er is nu een nieuw Afspelen > Audio-apparaten opnieuw scannen menu-item om de apparaatlijst te vernieuwen.
 • Nieuwe "Sync-Lock sporen" functie (wordt geactiveerd in het Sporen-menu) om groepen audio en/of labelsporen gesynchroniseerd te laten wanneer de spoorlengte wijzigt.
 • Equalizer: nieuw "Curves beheren" venster voor het importeren en exporteren van curves.
 • Ruisverwijdering: nieuwe "gevoeligheid"-schuif om de ruisdrempel te wijzigen en een nieuwe optie om ruis te isoleren.
 • Nieuwe "Uitgebreid importeren" voorkeuren om verschillende importers te specificeren om specifieke bestandsextensies te openen.
 • Verbeterd automatisch crash-herstel met alle aanpassingen in het project automatisch opgeslagen.
 • MIDI-tracks kunnen verticaal gezoomd worden, tijdverschoven worden en notenbalklijnen weergeven Opmerking: de kanaalselectieknoppen zijn niet beschikbaar in 1.3.13.
 • (Windows en Linux) De 'Sluiten'-knop van het venster en andere sluiten- of afsluiten-commando's van het systeem stoppen nu met het sluiten van het laatste venster. Bestand > Sluiten resulteert in een nieuw, leeg project.
 • (OS X) Simpelere installer met de "Audacity"-map bovenaan.

Wees u bewust van bekende fouten bij vrijgave (ook zichtbaar in de bijgevoegde README.txt).

Aanpassingen in Audacity 1.3.12

Bugfixes voor:
Importeren en exporteren:
 • AAC-bestanden konden niet geëxporteerd worden aan 48000 Hz
 • Bij het importeren van meerdere "native" bestandsformaten door gebruik te maken van FFmpeg, gebruikten alle bestanden die na het eerste kwamen terug de "native" importeerder
 • "Aangepast exporteren"-venster van FFmpeg was te groot op monitors met een resolutie van 800 x 600
 • Projecten blokkeerden als bestanden die op aanvraag geïmporteerd werden niet langer beschikbaar waren
 • (Linux) WAV/AIFF-exports waren corrupt bij het overschrijven van een ge-aliast bestand dat geïmporteerd werd via de opdrachtprompt
Labels:
 • Knippen of wissen van een gebied in de golfvorm en labeltrack verplaatsten geen labels vóór het knipgebied
 • Onjuist gedrag bij vangen aan labels en randen als "vangen aan" geactiveerd was
 • Labels kunnen nu omgekeerd worden als ze bij de audioselectie behoren
 • door gebruik te maken van de opdrachtprompt
Andere bugfixes:
 • Bij gebruik van niet-Engelse talen kapten de "genereren"-effecten het geselecteerde gebied af
 • Muizen met hogeprecisie-scrollwieltjes konden een crash veroorzaken
 • Aanpassen van de opnamevoorkeuren door middel van het transport-menu updatete de menu's in andere projecten niet
 • (Windows 7) Klikken in een "bestand openen" of "bestand opslaan"-venster zorgde ervoor dat bestanden of mappen verdwenen van de lijst, en bestandsfiltering werkte niet meer
Aanpassingen en verbeteringen:
 • Een hover-tooltip is nu voorzien als de invoerselector van de mixerwerkbalk het systeemvolume voor de geselecteerde invoer niet kan regelen.
 • Meer intuïtief gedrag bij verplaatsen en formaat wijzigen van labels door te slepen
 • Ondersteuning toegevoegd om bestandslijsten (LOF; lists of files) te importeren die relatieve paden bevatten
 • Meervoudig exporteren: nieuwe optie om een numerieke prefix te gebruiken vóór bestaande label- of spoornamen; de grootte van het "Succes"-venster kan nu aangepast worden
 • Nieuwe equalisatie-preset "Inverse RIAA", met nieuwe knop om andere curves te inverteren
 • Timer-opnemen onthoudt nu de laatst ingestelde duur
 • Meterwerkbalk kan nu veel smaller gemaakt worden, zodat hij beter geschikt is voor verticale oriëntatie
 • Nieuwe keuze bij voorkeuren voor "Systeem"taal die gebruikt wordt bij de eerste keer opstarten in plaats van aan de gebruiker te vragen om de taal te kiezen
 • Waarschuwing voorzien als WAV/AIFF-exports niet succesvol voltooid zijn
 • (Linux) Verbeterde icoonset in overeenstemming met de freedesktop.org Icon Theme Specification 0.6

Let op voor gekende problemen bij release (ook te raadplegen in de bijgesloten README.txt).

Aanpassingen in Audacity 1.3.11

Bugfixes voor:
Importeren en exporteren:
 • Bug bij het exporteren van gedeeltelijke selecties die ervoor zorgde dat te veel audio geëxporteerd werd is opgelost
 • Corrupte bestanden werden geëxporteerd door FFmpeg wanneer ze metadata bevatten (metadata wordt nu correct geëxporteerd bij M4A-bestanden)
 • Voorkomen dat een nieuw Audacity-project een bestaand project overschrijft omdat dit beide projecten kon corrupt maken
 • Verbeterde hulp voor bestanden die niet geïmporteerd kunnen worden omdat de relevante optionele bibliotheek ontbreekt
Effecten:
 • Toestaan dat effecten die de lengte wijzigen van de audio waar ze aan werken ook toegepast worden op de geselecteerde labeltracks, waardoor ze gesynchroniseerd blijven
 • Opgeloste onmogelijkheid in Nyquist-plugins om labels toe te voegen aan een bestaande labeltrack
 • (Mac)  Equalizatie-venster werd corrupt na voorbeeldweergave
 • (Linux 64-bit)  Opgeloste crash bij Click Track Genereren
Audio-apparaten:
 • Bug opgelost die ervoor zorgde dat de opname stopte wanneer de opname-samplerate niet ondersteund was door het geluidsapparaat en libsamplerate gebruikt werd voor resampling
 • Crash bij het openen van Voorkeuren op een computer waar geen audio-apparaten beschikbaar waren
 • Bugs opgelost bij gebruik van Timer-Opnemen en geluidsgeactiveerd opnemen
Gebruikersinterface:
 • Groottes van sommige vensters aangepast om ervoor te zorgen dat ze op het scherm passen
 • Fix voor verondersteld "verborgen" items die verschenen op het scherm bij grote monitors
 • Verschillende sneltoets- en vertalingsfixes
Andere bugfixes:
 • Verschillende timing-afhankelijke crashes en kleinere incorrecte gedragingen werden opgelost
 • Windows installer installeert nu correct over vorige versies van Audacity
Aanpassingen en verbeteringen:
 • (Windows)  beter icoonbestand met hogere resolutie en transparantie
 • Nieuwe SoundFinder-plugin om audiogebieden tussen stiltes te labelen en er op die manier voor te zorgen dat stiltes tussen tracks geëxcludeerd worden bij meervoudig exporteren

Wees u bewust van gekende problemen op het moment van de release (ook te bekijken in het bijgevoegde bestand README.txt).

Aanpassingen in Audacity 1.3.10

Bugfixes voor:
Importeren en exporteren:
 • Het importeren van audiobestanden liep vast wanneer de standaard weergavemodus veranderd werd naar toonhoogteweergave (EAC)
 • Simultane op-aanvraag-imports werden foutief gesorteerd
 • WAV- of AIFF-bestanden werden geïmporteerd als ruis indien de voorkeuren zo ingesteld waren dat de data met 24-bitskwaliteit ingekopieerd werd
 • WMA-exports waren corrupt als ze metadata bevatten
 • Metadata Editor verscheen vóór het exportvenster bij exporteren naar om het even welk formaat
Effecten:
 • Crash of vastlopen bij gebruik van equalisatie met langere tracks
 • Omkeren-effect keerde geen clip-randen om
 • Nyquist:
  • Buitensporig geheugengebruik leidde tot traag verwerken of crashes
  • Waarden die verschenen in tekstvakken waren niet altijd de standaardwaarden of voordien ingegeven waarden
  • Fouten wanneer het programma draaide met Europese "locales" waar een komma gebruikt wordt als decimale separator
 • VST-effecten bleven staan in het Effect-menu, zelfs wanneer er opnieuw gescand werd en ze niet langer beschikbaar waren
 • Stilte Afkappen produceerde onjuiste resultaten als de stiltes een blokrand overspanden
Andere bugfixes:
 • Valse foutmeldingen zoals "niet schrijfbaar/schijf vol" bij het opslaan van projecten
 • Afspelen, renderen of exporteren van meerdere sporen leidde tot gedesynchroniseerd afspelen of verlies van audiodata
 • Crash bij het openen van Voorkeuren wanneer geen opname- en/of afspeelapparaten aangesloten of ingeschakeld waren
 • Voorkeuren-venster: OK-knop reageerde niet op ENTER wanneer een tab geselecteerd was in het linkerpaneel
 • Mixerbord soloknop-bediening
 • (Windows) Na een periode van correct laden, kwam Audacity soms niet bovenaan bij het laden
 • (Mac OS X) Correct geïnstalleerde help-map kon niet teruggevonden worden
 • (Mac OS X en Linux) Uitvoerfader kon de afspeel-VU-meter beïnvloeden waardoor het volume van de eigenlijke golfvorm niet weergegeven werd op de meter
 • (Linux) Ongedaan maken of opnieuw doen van een label kon zorgen voor een crash
Aanpassingen en verbeteringen:
 • Gelinkte audio en labeltracks zijn uitgeschakeld tot een toekomstige versie zodat de bugs kunnen gefixt worden
 • Fader voor invoervolume zal uitgeschakeld worden als het geen juiste bediening van de systeemfader heeft; gebruik in de plaats daarvan de systeemfader
 • Juiste ondersteuning voor het kopiëren/plakken van een label-met-audio inclusief labeltekst; nieuw "Bewerken > Tekst in nieuw label plakken" menu-item om te plakken naar het klembord
 • Contrast-gereedschap is nu zonder modus, meer intuïtieve bediening van meerdere projectvensters, verschillende andere kleinere verbeteringen

Wees u bewust van gekende problemen op het moment van de release (ook te bekijken in het bijgevoegde bestand README.txt).

Nieuw in Audacity 1.3.9

Bugfixes voor:
 • Crash, traag starten of buitensporig processor-/geheugengebruik voortkomend uit automatische VST-ondersteuning:
  • VST instrument plugins worden nu op een correcte manier genegeerd
  • VST-effecten worden nu slechts bij de start van de eerste sessie die ze detecteert gescand, daarna gecached
  • Effecten worden nu pas geladen of geopend op het moment dat ze nodig zijn
  • Nieuwe "Effecten"-tab in Voorkeuren om VST-effecten te (des)activeren en VST herscan bij volgende start te activeren
 • Standaardweergave-modus werkt nu
 • Opdrachtenreeksen passen nu hun opgeslagen parameters toe in plaats van diegene die het laatst gebruikt werden in het effectmenu
 • Niet-MP3-bestanden geïmporteerd via slepen of recente bestanden veroorzaakte een crash indien de filter in het bestandsopeningsvenster ingesteld stond op MP3
 • AAC-exports (door gebruik te maken van de optionele FFmpeg-bibliotheek) stilgemaakt
 • Audio genereren paste het project steeds in het venster; dit wordt nu slechts gedaan indien een nieuw spoor gegenereerd wordt
 • Weergave-menu-items/snelkoppelingen onjuist uitgeschakeld bij afspelen of opnemen
 • DTMF-generator standaard ingesteld op een duur van nul bij openen
 • Ongewilde interacties tussen gelinkte audio en labeltracks
 • (Windows XP)  Onmogelijk om te starten op sommige pc's ten gevolge van een "foute configuratie"-probleem
 • (Windows)  Crash bij importeren van een stereobestand terwijl een schermopnameprogramma zoals JAWS actief is
 • (Mac OS X) :
  • Audio-Units-effecten werden toegepast op alle sporen in een project zelfs als ze niet geselecteerd waren
  • QuickTime importer kan nu omgaan met bestanden groter dan 16-bit of 64000 Hz
 • Verschillende andere interface-bugs
Verbeteringen:
 • Compressor: nieuwe optie om te compresseren gebaseerd op pieken, verbeterde attack en decay tijdsondersteuning
 • Mixerbord: verbeterd ontwerp, meer reagerende meters en werkt volledig samen met het sporenpaneel in het hoofdvenster

Wees u bewust van gekende problemen bij de release (ook te lezen in de bijgevoegde README.txt).

nieuw in Audacity 1.3.8

Nieuwe functies
Effecten en analyse:
 • VST-effecten worden nu standaard in GUI-modus weergegeven
 • Snellere equalisatie en ruisverwijdering; verbeterde stilte-afkapping en klik-opsporing
 • Op bestanden toegepaste opdrachtenreeksen wissen nu tijdelijke data na het verwerken van elk bestand
 • Bijgewerkte Nyquist-implementatie met ondersteuning voor SAL-syntax en verbeterd geheugenbeheer
 • Spectrum tonen analyseert nu tot 237,8 seconden audio, met gescheiden vensters voor elk project en verbeterde weergave; nieuwe voorkeuren voor spectrogrammen
 • Gereedschap voor contrast-analyse is nu zonder modus voor gemakkelijker gebruik.
Interface:
 • Draft Manual/Quick Help bijgesloten in Windows en Mac installatiebestanden
 • Nieuwe "Mixer Board"-weergave met VU-meters voor elk spoor
 • Stil, solo, versterking, balans en spoorhoogte worden in de projecten opgeslagen
 • Meer compact voorkeuren-venster met gemakkelijker te gebruiken toetsenbord-tab en nieuwe sneltoetsen voor werkbalken
 • Nieuwe screenshot-tools en verbeterde schermlezer-ondersteuning
Andere:
 • Meer dan 16 kanalen opnemen (als hardware/drivers dat toestaan)
 • Verbeterde ondersteuning voor niet-mmap ALSA-apparaten zoals PulseAudio
 • 32-bit float data boven 0 dB behandeld zonder oversturen
 • "Stop"-optie bij importeren behoudt alle reeds geïmporteerde data
 • AMR NB export wordt nu ondersteund indien de optionele FFmpeg-bibliotheek geïnstalleerd is
 • Sneller tekenen van waveform en betere respons in multitrackprojecten
Bugfixes voor:
 • Meervoudig exporteren: mislukte in geval van een leeg label; bestanden werden stil gemaakt bij het overschrijven van geïmporteerde WAV-bestanden zonder hen te kopiëren
 • Metadata Editor was verborgen als het voordien stond op een op dat moment niet-beschikbare monitor
 • Verkeerd uitgelijnde audio na het "nieuw splitsen" of ruisverwijderingseffect
 • Incorrecte labelverplaatsing en plakken bij gelinkte audio en labeltracks
 • Equalisatie, knippen-preview en geavanceerd mixen-dialoog
 • (Linux) Mixerwerkbalk zou nu moeten zelf volumes wijzigen en invoerbronnen selecteren
 • "Audio cache"-voorkeur zorgde voor crashes - de data wordt nu alleen in het geheugen opgeslagen indien de beschikbare hoeveelheid RAM boven een waarde is die gedefinieerd wordt in voorkeuren
 • Verschillende andere crashes

Gelieve op te letten voor gekende problemen bij deze uitgave (ook te lezen in het gebijgevoegde README.txt).

Nieuw in Audacity 1.3.7

Verbeteringen en nieuwe functies
 • F11 volledig scherm-modus
 • Hogekwaliteits "Glijdende tijdschaal/toonhoogte"-effect
 • "Audio contrast analyzer" om audio te testen op het internet voor WCAG2-toegankelijkheidsmogelijkheid
 • Geluidsapparaten kunnen bij Windows nu geopend worden door gebruik te maken van de meer efficiënte DirectSound API
 • Als een eerste stap naar het verbeteren van de vertragingscorrectie wordt een vaste in plaats van variabele correctie toegepast, aanpasbaar in Voorkeuren
 • Verschillende kleine interface-verbeteringen zoals navigatie in de Metadata Editor, nieuw "hh:mm:ss + honderdsten" selectieformaat
Verschillende fixes voor gebruiksgemak en stabiliteit
Cross-platform bugfixes:
 • Toepassen van "Stil maken/solo" zorgde voor incorrecte kanaalresultaten bij geëxporteerde stereobestanden
 • Nyquist-effecten: plakten ongewijzigde audio in het resultaat, geen voortgangsbalk, afkappen van verwerkte audio bij annuleren
 • Ruisverwijdering: plakte ongewijzigde audio in het resultaat, ongewilde filter-rest
 • Ongecomprimeerd exporteren:
  • Exporteren als WAV kon corrupt zijn bij het overschrijven van hetzelfde bestand
  • Meerdere exporteren naar ongecomprimeerde formaten produceerde alleen 16-bit WAV
 • Gecomprimeerd exporteren:
  • MP3-exports produceren nu een correcte bitrate-modus, kwaliteit en lengte, met verbeterde metadata-zichtbaarheid in spelertoepassingen (Windowsgebruikers hebben de laatste versie van de LAME encoder nodig)
  • WMA-exports die metadata bevatten zijn nu correct
 • Herstelde ondersteuning voor meerkanalige opname-apparaten die meer dan twee kanalen kunnen opnemen bij het gebruik van Audacity
Platform-specifieke bugfixes:
 • Windows Vista: opgeloste crash bij het openen van Voorkeuren terwijl er geen geluidsapparaten geactiveerd en verbonden waren
 • Mac OS X en Linux:
  • fixes voor clipping, labeltypen, geen snelkoppelingen na toepassen van effecten
  • projectbitrate verandert nu altijd volgens deze van het eerste geïmporteerde bestand
 • Alleen Mac OS X:
  • fixes voor inactieve of corrupte menu's, verborgen dialogen, niet-gedetecteerde draagbare instellingen en de onmogelijkheid om onafhankelijke Command en Control snelkoppelingen in te stellen
  • FFmpeg installer nu beschikbaar

Gelieve het bijgevoegde README.txt te lezen voor volledige details van aanpassingen en voor gekende problemen op het moment van de release.

Nieuw in Audacity 1.3.6

Belangrijkste nieuwe capaciteiten
 • FFmpeg-ondersteuning (apart te downloaden) staat import en export toe van een veel grotere waaier van bestandsformaten, inclusief WMA, M4A en AC3, plus importeren van audio van videobestanden
 • Op aanvraag laden van ongecomprimeerde bestanden elimineert de wachttijd voordat bestanden afgespeeld of gewijzigd kunnen worden
 • Gelinkte audio- en labeltracks staan toe dat labels verplaatst worden met hun overeenkomstige audio bij het knippen, plakken of het aanpassen van snelheid of tempo
Andere functies
 • Hiërarchische plugin-groepering voor ingebouwde plugins
 • Geluidsgeactiveerd opnemen
 • Mogelijkheid om kleinere, gecomprimeerde projectbestanden op te slaan
 • MIDI-bestanden kunnen nu geïmporteerd, geknipt en geplakt worden en daarna terug geëxporteerd
Varia
 • Transport-menu voor gemakkelijke toegang tot frequent gebruikte opname/afspelen-commando's en voorkeuren
 • Standaard weergavemodus-voorkeur om te kiezen tussen golfvorm, spectrum of toonhoogte-weergave
 • Verschillende bugfixes

Nieuw in Audacity 1.3.5

Opnemen/afspelen
 • Verschillende bugs gefixt zodat vertragingscorrectie beter zou zijn en meer apparaten correct werken.
 • Problemen met ongeldige samplerates onder Linux zouden moeten veel zeldzamer zijn.
 • Nieuwere versie van de Portaudio-bibliotheek.
 • Nieuwe functie om audio op te nemen aan het einde van een bestaand spoor (Shift inhouden terwijl u op Opnemen klikt).
Importeren/Exporteren
 • Bijgewerkte versies van de Libogg, Libvorbis, Libflac, Libsndfile en Twolame bibliotheken.
 • Behandeling van niet-ondersteunde bestandsformaten is meer informatief.
 • Behandeling van bestandsnamen met schuine strepen op OS X verbeterd.
 • Nieuw dialoogvenster staat toe dat ongeldige tekens op alle platformen vervangen worden.
Interface
 • Verbeterd schalen en verbeterde layout voor linialen en VU-meters.
 • Envelope fixes/verbeteringen inclusief volledige bediening van ongedaan maken/opnieuw doen.
 • Nieuwe sneltoetsen en verbeterde menu-navigatie.
 • Voorkeuren:
  • Meer intuïtieve tab-ordening.
  • Nieuwe opties voor het gedrag van stil maken/solo en de metadata editor.
  • De taal kan nu aangepast worden zonder opnieuw te starten.
 • Uitgebouwde build-informatietab.
Effecten
 • Nieuw stemverwijderingsplugin, verbeteringen voor Genereren-effecten.
Compilatie
 • Fixes bij het bouwen van Audacity met bibliotheken uitgeschakeld.
 • Verbeteringen om Mac- en Solaris-builds gemakkelijker te maken.
Veiligheid
 • Volledige fix voor probleem CVE-2007-6061 op systemen waar tijdelijke mappen aangepast kunnen worden door andere gebruikers (dankzij Michael Schwendt).
Varia
 • Bijgewerkte vertalingen voor vele locales.
 • Verschillende stabiliteitsverbeteringen.

Nieuw in Audacity 1.3.4

Nieuwe functies
Nieuw welkomstscherm met een introductie tot Audacity.
Verbeterde Windows Shell integratie, dus Audacity verschijnt in veel Windows-plaatsen zoals "Openen met...".
Nieuw toetsenbordcommando: "Mixen en naar nieuw spoor renderen" (gebonden aan Ctrl+Shift+M).
Nieuw toetsenbordcommando: "Shift-A" begint het afspelen wanneer gestopt, of doet "Stoppen en selecteren" tijdens het afspelen.
Ondersteuning toegevoegd voor VAMP audio-analyse plugins.
Solo-knop solo'et een spoor per keer, en een spoor kan niet stil en solo tegelijk zijn.
Interface
Sneltoetsen om kleine/grote sprongen te maken langs de tijdlijn.
"Vangen aan" toegevoegd in de selectiebalk.
Toetsenbordnavigatie gemakkelijker gemaakt wanneer meerdere menu-items met dezelfde eerste letter bestaan.
Verbeterde interface voor labelbewerking.
Layout van OK/Annuleren-knoppen-consistentie verbeterd.
Voorkeuren:
 • "Alle audio in het project selecteren indien niets geselecteerd" (standaard aan).
 • "Piepen bij voltooiing van langere activiteiten" (systeembel, niet de hoofd-uitvoer).
 • Andere voorkeuren opgeruimd en uitleg verbeterd.
Envelopes: veel fixes bij kopiëren/plakken/herhalen.
Veel vertalingsupdates.
Trackhoogte vastgezet in verschillende gevallen.
Veranderen van CleanSpeech-modus zonder sluiten en opnieuw openen gefixt.
Formaten openen/opslaan
Metadata editor toegevoegd voor OGG, FLAC en WAV/AIFF exports en algemene verbeteringen.
Metadata import verbeterd.
Stilgemaakte sporen zijn niet langer hoorbaar in de geëxporteerde mix.
Effecten
Stilte afkappen: ondersteuning voor meerdere en stereotracks.
Dtmf-generator:
 • Ondersteuning voor keypad-letters toegevoegd.
 • Amplitude-bediening toegevoegd.
Compressor: variabele decay-tijd toegevoegd.
Equalizatie:
 • Klikjes aan het begin/einde voorkomen.
 • Verbeteringen om opgeslagen curves te vinden.
 • Preview werkt correct.
"Samenvoegen"-commando verschijnt in Ongedaan maken-geschiedenis.
Clipping beter gedetecteerd.
Nyquist plugins nagekeken en verbeterd.
Betere (en meerdere) voortgangsbalken.
Annuleren van het effect herstelt altijd de vorige audi.
Verschillende verbeteringen aan effecten in batch-modus.
Opnemen/afspelen
Verbeteringen aan vertragingscorrectie.
Bijgewerkte versie van de portaudio-v19 bibliotheek.
Merk op dat de Help niet langer ingebouwd is, maar toegankelijk is op het web via links in Audacity.

Nieuwe functies in Audacity 1.3.3

Formaten openen/opslaan
Importeren
 • Importeren van audio van QuickTime-bestanden (mov, aac, m4a) nu ondersteund op OS X.
 • Broadcast Wave Format (BWF) wave-bestanden kunnen nu geïmporterd worden.
Exporteren
 • Metadata kan toegevoegd worden aan OGG-bestanden.
 • Verbeterde selectie van exporteren-optie.
 • Aanvullende exporteren-opties toegevoegd aan MP3- en FLAC-bestandsformaten.
 • Opdrachtregel-exporteren nu ondersteund op Windows en OS X.
Effecten
EQ-effect
 • Handelbaarheid verbeterd.
 • Verschillende verbeteringen toegevoegd.
 • Batch-ondersteuning toegevoegd.
Niew Auto Duck-effect
Voorbeluisteren toegevoegd aan AudioUnit-effecten.
Enorm verbeterd ruisverwijderingseffect
Effect-voorbeluistering kan nu geannuleerd worden.
Nieuw DTMF Toongenerator-effect
Aanvullende opties beschikbaar in Ruis-effect.
Toongenerator-effecten verbeterd.
Andere functies
Nieuwe ingebouwde schermopnametoepassing
Grote snelheidsverbetering bij het renderen van een spectrogram
Toegenomen ondersteuning voor slepen en neerzetten op OS X.
Ondersteuning voor bouwen tegen wxWidgets 2.8.x toegevoegd.
Er kunnen nu meerdere Audacity-projecten tegelijk geopend worden vanuit Verkenner in Windows.
Verbeterde schuiven in het hoofdvenster.
Niewe ondersteuning voor vangen tijdens selecteren en schuiven
Verbeterde trackfocus-bediening en visuele feedback.
Snelheidsverbeteringen en bediening van zoomen in tracks
Spectrumweergave kan nu gezoomd worden.
Niewe interne bestandscache om bediening van projectbestanden over netwerken te verbeteren
Ook
Veel verbeteringen aan taalspecifieke vertalingen
Talrijke stabiliteitsverbeteringen

Nieuwe functies in Audacity 1.3.1 en 1.3.2

 1. Verbeterde Werkbalk-docking
 2. Track focus voor verbeterde toetsenbordnavigatie
 3. Reparatie- en Equalizer-effecten
 4. Timer-opnemen
 5. Project opslaan en herstellen
 6. Selectiebalk
 7. Mac OS X functies

Nieuwe functies in Audacity 1.3.0

 1. Sporen Samenvouwen/Uitvouwen
 2. Meerdere clips per spoor
 3. Verbeterde Labelsporen
 4. Andere functies