Audacity: Soinu Edizio eta Grabaketa Software Askea

Iragarpen Araudia

Ezaugarri berriak Audacity 1.3-an

Beta bertsioa

Audacity 1.3 Beta jadanik ez da gure oraingo bertsioa. Hau 2.0 bertsiora bihurtu da.

Audacity 1.3.14 Aldaketak

Akats zuzenketak:
Interfazea:
 • Atzerapen handiegia gertatzen da egitasmo luzeetan etiketetan idazterakoan.
 • Denbor-Idazki aginteen azken zenbakia ezin da manipulatu zenbait heuskarritan.
 • (Windows, OS X) Irakurri eta Grabatu lasterteklek ez dute lan egiten Gailu Tresnabarran klikatu ondoren.
 • (OS X, Linux) Matxura gertatzen da Tresnabarrak irakurketan edo grabaketan zehar berrezarriz gero.
Inportazioa eta Esportazioa:
 • MP2 agiriak ezin dira inportatu FFmpeg liburutegirik gabe inportazio arau bat gabe.
 • FFmpeg erabiliz bakarrik inportatu daitezkeen agiriak zarata bezala inportaturik akats mezu gabe FFmpeg eskuragarri ez badago.
 • PCM audio duten agiriak baina luzapen okerra (MP3 bezala) izozketa eragiten dute.
Eraginak eta Azterketa:
 • Agindu huts bat gehitu daiteke Kate batera honek Nyquist akats mezu bat erakusten duelarik ekiterakoan.
 • Plot Argilitzak ez dio seinale mailari heusten bide anitz aztertzen badira.
Beste akats zuzenketak:
 • Audacity aldibaterako zuzendu da hortaz ezin ditu gehiago sortu lagin heuskarria edo egitasmo heuskarriak ahalbidetzen duena baino bloke agiri luzeagoak, eta jadanik ezin ditu hauek ezabatu, datu galera eragiten duena. Gainluzera duen edozein bloke aurkituri heusten zaio baina "umezurtz", hortaz isiltasun bezala agertu daiteke.
 • Umezurtz bloke agiriak oker jakinarazi ziren gakora ebaki edo kopiatu hortaz egitasmoa saio berean berrirekiz.
 • Bideak arrastatzerakoan zenbait matxura eta audio mugimendu oker zuzendu dira.
 • (Windows) Datu galera orain saihestu egiten da ANSI eraiketatan sorturiko .aup agiri hondatuak aurkitzerakoan.
 • (Linux) Eraiketa leheneratu ERABILI_ATAKANAHASLEA ez bada zehazten.
Aldaketak eta Hobekuntzak:
 • Normakuntza: Prozesapen azkarragoa eta interfaze hobetua. Ezker-eskuin oreka banandu gabeko bide esteroetan orain berez heustean da, hautalauki aukera bat hornitzen delarik bide estereoak aske prozesatzeko.
 • Argilitzak orain 32768-tik gorako leiho neurria eta lagin neurriaren erditik gorako maiztasuna (ahal den gehienezkoa) ahalbidetzen du.
 • Nahastu eta Aurkeztuk orain ebakin luzerari heusten dio huts denboraren eta lehen audioaren zuri gunea ez aurkeztuz, eta audioari heusten dio huts denboraren ondoren. Audio hasi aurreko isiltasunari heusteko, isiltasuna sortzen du aurkez ondoren.
 • Taldektatuta zenbait Editatu Menuko gai "Kendu Audioa" eta "Ebakin Mugak" barne.
 • Garbitu-Hizketa Modua kendu egin da Interfaze Hobespenetatik (oraindik jarduten du aurreko Audacity batean gaitua izan bazen baina ezgaitua besterik ezin daiteke izan).
 • (OS X) Sostengua gehitu da AudioUnit MusikaEraginak-rako (baina ez MIDI sostengua).
 • (Linux) Ezarri erabiltzaileko agiri zuzenbideak itxurapenean ezarritako programa izenez.
 • (Linux) Audacity-ren aldibaterako zuzenbidearen berezko kokalekua aldatu da /var/tmp not /tmp-ra, hortaz zuzenbideari heusten zaio berrabiarazteen artean.

Mesedez kontuan izan Argitalpenaren Arazo Ezagunak (ikusi daiteke ere README.txt barne).

Audacity 1.3.13 Aldaketak

Bug fixes for:
Interface:
 • Cutting or copying from a track at a given sample rate into a track at another rate resulted in speed-changed audio.
 • Generating inside a clip could modify the clip length or create spurious clips.
 • Recorded stereo tracks were only half the height of imported or generated stereo tracks. Imported stereo files had a "1" appended to the track name.
 • Edit > Region Save did not save the cursor position.
 • (Windows) Projects crashed when clicking rapidly inside the interface or when applying repeated effects towards the end of audio tracks.
 • (Windows) Some Unicode characters could not be typed into labels,or caused a freeze using some input methods.
 • (OS X) Crash when quitting an empty project window, or when closing the main project window while a progress dialog was on screen.
 • Numerous other interface fixes including Dependencies dialog, Keyboard Preferences and spurious lines drawn on waveform.
Imports and Exports:
 • Support added for later versions of the optional FFmpeg library up to current FFmpeg HEAD. This should significantly improve FFmpeg support on Linux. FFmpeg downloads for Windows and Mac updated to v0.6. This fixes mono AAC files importing as stereo, though current 0.5 versions of FFmpeg will still work.
 • Both FFmpeg and LAME should now be properly detected even when other versions of those libraries exist on the system.
 • New warning (on by default) for importing uncompressed audio files. Better error messages when read-directly uncompressed files are missing.
 • Imported ID3v2 metadata tags were removed when exporting without the Metadata Editor appearing (for example, when using an export command in Chains). Note: As a result of this fix, ID3v1 tags must now be written by exporting using (external program) and an installed LAME.
 • U-Law/A-Law files with WAV headers now use the standard 18 byte fmt chunk, so should now be recognised by most telephony applications.
 • Variable bit rate MP3s exported using "MP3 Files" were larger than necessary because using the bit reservoir was disabled.
 • (OS X) Files imported from iTunes could create invalid characters in the .aup project file, causing an error when re-opening the project. Note: An error "reference to invalid character number" will still occur if re-opening a project created in previous Betas that contains such characters. To fix the issue, open a back-up copy of the .aup file in a text editor, turn off word wrap, then in the line indicated in the error message, remove the string of characters that starts with &# and ends with a semi-colon (;).
Other bug fixes:
 • Nyquist effects: fixes for crashes, incorrect slider behaviour and better support for backslashes, double quotes and Unicode characters.
 • (Windows and OS X) Processing of VST effects was substantially slower than in previous versions of Audacity.
 • (OS X 10.5 PPC) A first-time installation of Audacity Beta would hang on launch if VST effects were detected.
 • (Linux) Recordings made with the pulse device crashed or stalled when using overdub and/or software playthrough.
 • (Linux) Play-at-Speed crashed at 0.08 speed or lower if Audacity was configured with libsamplerate.
Changes and improvements:
 • Control Toolbar renamed to Transport Toolbar.
 • Device Toolbar (on by default) now contains all input and output device choices, including host and recording channels. Input/output choices are no longer in Mixer Toolbar on Windows XP or some older operating systems. New Transport > Rescan Audio Devices menu item to refresh the device list.
 • New "Sync-Lock Tracks" feature (turned on in the Tracks menu) to allow groups of audio and/or label tracks to retain synchronisation when the track length changes.
 • Equalization: New "Manage Curves" dialog for importing and exporting curves.
 • Noise Removal: New "Sensitivity" slider to adjust the noise threshold, and new option to isolate noise.
 • New "Extended Import" Preferences for specifying different importers to open specific file extensions.
 • Improved Automatic Crash Recovery with all project changes autosaved.
 • MIDI tracks can be vertically zoomed, time shifted and display bar lines. Note: the channel selection buttons are not available in 1.3.13.
 • (Windows and Linux) The window Close button and other system close or shutdown commands now quit on closing the last window. File > Close now always clears to a new, empty project.
 • (OS X) Simpler installer with top-level "Audacity" folder.

Please be aware of Known Issues at Release (also viewable in the included README.txt).

Audacity 1.3.12 Aldaketak

Bug fixes for:
Imports and Exports:
 • AAC files could not be exported at 48000 Hz
 • When importing multiple native file formats using FFmpeg, all files after the first reverted to using the native importer
 • FFmpeg custom export window too large on 800 x 600 resolution monitors
 • Projects froze if files imported via On-Demand were no longer available
 • (Linux) WAV/AIFF exports were corrupted if overwriting an aliased file which had been imported using the command line
Labels:
 • Cutting or deleting a region in the waveform and label track did not move the labels in advance of the cut
 • Incorrect behavior snapping to labels and boundaries with Snap To enabled
 • Labels can now be reversed if included with the audio selection
 • using the command line
Other bug fixes:
 • When using non-English languages, Generate effects truncated the selected region
 • Mice with high-precision scroll-wheels could cause a crash
 • Changing recording preferences using the Transport menu did not update the menu in other open projects
 • (Windows 7) Clicking in a file open or save dialog caused files or folders to disappear from the list, and file filtering was broken
Changes and improvements:
 • A hover tooltip is now provided if the Mixer Toolbar input selector cannot control the system slider for the selected input.
 • More intuitive behavior when moving and resizing labels by dragging
 • Support added for importing lists of files (LOF) containing relative paths
 • Export Multiple: new option to use a numerical prefix before existing label or track names; "Success" dialog now resizable
 • New Equalization preset "Inverse RIAA", with new button to invert other curves
 • Timer Record now remembers last scheduled duration
 • Meter Toolbar can now be made much narrower, and so more suitable for vertical orientation
 • New Preferences choice for "System" language which is used on first run instead of asking user to choose language
 • Warning now provided if WAV/AIFF exports are not successfully completed
 • (Linux) Improved icon set in compliance with freedesktop.org Icon Theme Specification 0.6

Please be aware of Known Issues at Release (also viewable in the included README.txt).

Audacity 1.3.11 Aldaketak

Bug fixes for:
Imports and Exports:
 • Bug when exporting partial selections caused too much audio to be exported is fixed
 • Fix corrupt files exported through FFmpeg when metadata included (metadata is now exported correctly in M4A files)
 • Prevent saving a new Audacity Project over an existing one as this could corrupt both projects
 • Improved help for files that cannot be imported because the relevant optional library is missing
Effects:
 • Allow effects which change the length of the audio they work on to also be applied to selected label tracks, thus keeping them synchronized
 • Fixed inability in Nyquist plug-ins to add labels to an existing label track
 • (Mac)  Equalization window was corrupted after Preview
 • (Linux 64-bit)  Fixed crash Generating Click Track
Audio Devices:
 • Fixed bug causing recording to stop short when the recording sample rate is not supported by the sound device and libsamplerate is used for resampling
 • Fix crash when opening Preferences on a machine where there are no available audio devices
 • Fixes for bugs using Timer Record and Sound Activated Recording
User Interface:
 • Sizes of some dialogs adjusted to ensure they fit on the screen
 • Fix for supposedly "hidden" items appearing on screen with large monitors
 • Various keyboard shortcut and translation fixes
Other bug fixes:
 • Several timing-dependent crashes and minor incorrect behaviours have been fixed
 • Windows installer now installs correctly over previous versions of Audacity
Changes and improvements:
 • (Windows)  Better icon file with higher resolution and transparency
 • New SoundFinder plug-in to label regions of audio between silences, so allowing silences between tracks to be excluded when exporting multiple

Please be aware of Known Issues at Release (also viewable in the included README.txt).

Audacity 1.3.10 Aldaketak

Bug fixes for:
Imports and Exports:
 • Freeze importing audio files when Default View Mode set to Pitch (EAC)
 • Simultaneous On-Demand imports sorted incorrectly
 • WAV or AIFF files imported as noise if Preferences set to copy in the data at 24-bit quality
 • WMA exports corrupted if they contained metadata
 • Metadata Editor appeared before the Export window when exporting to any format
Effects:
 • Crash or hang using Equalization on longer tracks
 • Reverse did not reverse clip boundaries
 • Nyquist:
  • Excessive memory consumption led to slow processing or crashes
  • Values appearing in text boxes not always the default or previously entered values
  • Errors running in European locales where comma used as decimal separator
 • VST effects remained in Effect menu even when re-scanned and no longer available
 • Truncate Silence produced incorrect results if silences spanned a block boundary
Other bug fixes:
 • Spurious "not writable/disk full" errors when saving projects
 • Playing, rendering or exporting multiple tracks led to desynchronized playback or loss of audio data
 • Crash opening Preferences when no recording and/or playback devices enabled or connected
 • Preferences window: OK button did not respond to ENTER when a tab selected in left-hand panel
 • Mixer Board solo button handling
 • (Windows) After a period launching correctly, Audacity sometimes did not come up on top at launch
 • (Mac OS X) Correctly installed Help folder could not be found
 • (Mac OS X and Linux) Output slider could affect VU playback meter which then did not reflect actual waveform volume level
 • (Linux) Undoing or redoing a label edit could cause a crash
Changes and improvements:
 • Linked audio and label tracks disabled until a future version so they can be bug fixed
 • Input volume slider will be disabled if it doesn't have proper control of system slider; use the system slider instead
 • Proper support for copying/pasting label-with-audio including label text; new Edit > Paste Text to New Label menu item to paste system clipboard
 • Contrast Tool now modeless, more intuitive handling of multiple project windows, various other minor improvements

Please be aware of Known Issues at Release (also viewable in the included README.txt).

Berria Audacity 1.3.9

Bug fixes for:
 • Crash, slow launch or excessive CPU/memory use arising from automatic VST support:
  • VST instrument plug-ins should now be correctly ignored
  • VST effects now scanned only at start of first session that detects them, then cached
  • Effects are now not loaded or opened until needed
  • New "Effects" tab in Preferences to enable/disable VST effects and enable VST rescan on next launch
 • Default View Mode now works
 • Chains now always apply their stored parameters rather than those last used in Effect menu
 • Non-MP3 files imported via drag or Recent Files caused crash if filter in file open window set to MP3
 • AAC exports (using the optional FFmpeg library) silenced
 • Generating audio always fitted the project in the window; fit now done only if generating in new track
 • View menu items/shortcuts incorrectly disabled when playing or recording
 • DTMF generator defaulted to zero duration on open
 • Unwanted interactions between linked audio and label tracks
 • (Windows XP)  Failure to launch on some machines due to "incorrect configuration" issue
 • (Windows)  Crash importing a stereo file while a screen reader such as JAWS is running
 • (Mac OS X) :
  • Audio Units effects applied to all tracks in project even if not selected
  • QuickTime importer now handles files greater than 16-bit or 64000 Hz
 • Various other interface bugs
Improvements:
 • Compressor: new option to compress based on peaks, improved attack and decay time support
 • Mixer Board: improved design, more responsive meters and now interacts fully with Track Panel in main window

Please be aware of Known Issues at Release (also viewable in the included README.txt).

Berria Audacity 1.3.8

New Features
Effects and Analysis:
 • VST Effects now display GUI by default
 • Faster Equalization and Noise Removal; improved Truncate Silence and Click Track
 • Chains applied to files now clear temporary data after processing each file
 • Updated Nyquist implementation with support for SAL syntax and improved memory management
 • Plot Spectrum now analyzes up to 237.8 seconds of audio, with separate windows for each project and improved display; new preferences for Spectrograms
 • Contrast Analysis tool now modeless for easier use
Interface:
 • Draft Manual/Quick Help included in Windows and Mac installers
 • New "Mixer Board" view with per-track VU meters
 • Mute, solo, gain, pan and track height saved in projects
 • More compact Preferences window with easier-to-use Keyboard tab and new toolbars shortcuts
 • New Screenshot Tools and improved screen reader support
Other:
 • Record more than 16 channels (hardware/drivers permitting)
 • Improved support for non-mmap ALSA devices such as PulseAudio
 • 32-bit float data over 0 dB now handled without clipping
 • "Stop" option when importing preserves already imported data
 • AMR NB import and export now supported on all platforms if the optional FFmpeg library is installed
 • Faster waveform drawing and better response in multi-track projects
Bug fixes for:
 • Export Multiple: failed if empty label encountered; files silenced if overwriting imported WAV files without copying them in
 • Metadata Editor hidden if it was on a now unavailable second monitor
 • Misaligned audio after "Split New" or Noise Removal effect
 • Incorrect label movement and paste with linked audio and label tracks
 • Equalization, Cut Preview and Advanced Mixing Options dialogue
 • (Linux) Mixer Toolbar should now adjust levels and select input sources properly
 • "Audio cache" preference caused crashes - data is now only cached in memory if available RAM is above a level defined in preferences
 • Various other crashes

Please be aware of Known Issues at Release (also viewable in the included README.txt).

Berria Audacity 1.3.7

Improvements and new features
 • F11 Full Screen mode
 • High-quality "Sliding Time Scale/Pitch Shift" effect
 • "Audio Contrast Analyzer" for testing audio on the internet for WCAG2 accessibility compliance
 • On Windows, sound devices can now be opened using the more efficient DirectSound API
 • As a first step towards improving latency correction, a fixed rather than variable correction is now applied, customizable in Preferences
 • Numerous minor interface improvements such as Metadata Editor navigation, new "hh:mm:ss + hundredths" selection format
Numerous usability and stability fixes
Cross-platform Bug Fixes:
 • Muting/soloing caused incorrect channel results in exported stereo files
 • Nyquist effects: pasted unmodified audio into the result, no progress bar, truncation of processed audio on cancel
 • Noise Removal: pasted unmodified audio into the result, unwanted filtering tail
 • Uncompressed exports:
  • Export as WAV could be corrupted if overwriting to same file
  • Export multiple to uncompressed formats only produced 16-bit WAV
 • Compressed exports:
  • MP3 exports now produce correct bit rate mode, quality and length, with improved metadata visibility in player applications (Windows users will require the latest version of the LAME encoder)
  • WMA exports containing metadata are now correct
 • Restored support for multi-channel recording devices that can record more than two channels using Audacity
Platform-specific Bug Fixes:
 • Windows Vista: fixed crash opening Preferences with no sound devices enabled and connected
 • Mac OS X and Linux:
  • fixes for spurious clipping, label typing, no shortcuts after running effects
  • project rate now always changes to respect that of first imported file
 • Mac OS X only:
  • fixes for inactive or corrupted menus, hidden dialogues, portable settings not detected, and inability to set independent Command and Control shortcuts
  • FFmpeg installer now available

Please see the included README.txt for full details of changes, and for issues known at time of Release.

Berria Audacity 1.3.6

Major new capabilities
 • FFmpeg support (downloadable separately) permits import and export of a much wider range of file formats, including WMA, M4A and AC3, plus import of audio from video files
 • On-demand loading of uncompressed files eliminates the wait before files can be played or edited
 • Linked audio and label tracks allow labels to move with their corresponding audio when cutting, pasting or changing speed or tempo
Other features
 • Hierarchical plug-in grouping for built-in plug-ins
 • Sound activated recording
 • Ability to save smaller, compressed project files
 • MIDI files can now be imported, cut-and-paste edited, then exported
Miscellaneous
 • Transport menu for easy access to frequently used recording/playback commands and preferences
 • Default View Mode Preference to choose Waveform, Spectrum or Pitch view
 • Several bug fixes

Berria Audacity 1.3.5

Recording / Playback
 • Several bugs fixed so that latency correction should be better, and more devices work correctly.
 • Problems with invalid sample rates under Linux should be much rarer.
 • Newer version of Portaudio library.
 • New feature to record onto the end of an existing track (hold Shift while clicking Record).
Import / Export
 • Updated versions of Libogg, Libvorbis, Libflac, Libsndfile and Twolame libraries.
 • Handling of unsupported file formats more informative.
 • Handling of file names with slashes on OS X improved.
 • New dialog allows replacement of illegal file name characters on all platforms.
Interface
 • Improved scaling and layout for rulers and VU meters.
 • Envelope fixes/improvements including full control of undo/redo.
 • New keyboard shortcuts and improved menu navigation.
 • Preferences:
  • More intuitive tab arrangement.
  • New options for mute/solo and Metadata Editor behavior.
  • Language can now be changed without restart.
 • Expanded Build Information tab.
Effects
 • New Vocal Remover plug-in, improvements for Generate effects.
Compilation
 • Fixes when building Audacity with libraries disabled.
 • Improvements to make Mac and Solaris builds easier.
Security
 • Full fix for issue CVE-2007-6061 on systems where temporary directories can be changed by other users (thanks to Michael Schwendt).
Miscellaneous
 • Updated translations for many locales.
 • Several stability improvements.

Berria Audacity 1.3.4

New features
New Welcome Screen with introduction to Audacity.
Enhanced Windows Shell integration, so Audacity shows up in lots of Windows places such as "Open With".
New keyboard command: "Mix and Render to New Track" (bound to Ctrl+Shift+M).
New keyboard shortcut: "Shift-A" starts playback when stopped, or performs "Stop and Select" when playing.
Added support for VAMP audio analysis plug-ins.
Solo button solos only one track at a time, and a track cannot be both mute and solo.
Interface
Keyboard shortcuts for making short/long jumps along the timeline.
Added "Snap To" in the Selection Bar.
Made keyboard navigation easier when multiple menu items with the same first letter exist.
Enhanced interface for label editing.
Layout of OK/Cancel buttons consistency improved.
Preferences:
 • "Select all audio in project, if none selected" (on by default).
 • "Beep on completion of longer activities" (system bell, not main output).
 • Other preferences cleaned up and explanations improved.
Envelopes: Many fixes when copying / pasting / repeating.
Many translation updates.
Track height fixed in several cases.
CleanSpeech mode switching without closing and re-opening fixed.
Opening/Saving Formats
Metadata editor added for OGG, FLAC and WAV/AIFF exports, and general improvements.
Metadata import improved.
Muted tracks are no longer audible in the exported mix.
Effects
Truncate Silence: support for multiple and stereo tracks.
Dtmf Generator:
 • Added support for keypad letters.
 • Added an amplitude control.
Compressor: variable decay time added.
Equalization:
 • Clicks at start / end prevented.
 • Improvements to saved curves being found.
 • Preview works correctly.
"Merge" command appears in Undo history.
Clipping detected more reliably.
Nyquist plug-ins reviewed and enhanced.
Better (and more) progress bars.
Canceling effect always restores previous audio.
Several improvement to effects in batch mode.
Recording/Playback
Improvements to latency correction.
Updated version of portaudio-v19 library.
Note that Help is no longer built in, but accessible on the Web via links in Audacity.

Ezaugarri berriak Audacity 1.3.3

Heuskarri irekiera/gordetzea
Inportatu
 • Inport audioa QuickTime-tik (mov, aac, m4a) agira orain sostengatuak daude OS X-n.
 • Broadcast Wave Format (BWF) uhin agiriak orain inporatu daitezke.
Esportatu
 • Metadatuak OGG agirietara gehitu daitezke.
 • Esportazio aukera hautapena hobetuta.
 • Esportazio aukera gehigarriak gehitu dira MP3 eta FLAC agiri heuskarrietara.
 • Komando lerro esporatatzaileak orain sostengatua dago Windows eta OS X-n.
Eraginak
EK eragina
 • Sentikortasun hobekuntza.
 • Hobekuntza ugari gehitu dira.
 • Multzo sostengua gehitu da.
Berez Uztartze eragin berria
Aurreikuspena gehitu da AudioUnit eraginetara.
Zarata Kentze eragina asko hobetu da.
Eragin aurreikuspena orain ezeztatua izan daiteke.
DTMF Tonu Sortzaile eragin berria
Aukera gehigarriak eskuragarri Zarata eraginean.
Tonu Sortze eraginean hobekuntzak.
Beste ezaugarri batzuk
Barne-eraiketako ikusliho harpen erabilgarritasun berria
Abiadura hobekuntza nagusia Argilitza aurkezpenean
Arrastatu eta askatu sostengua handitu da OS X-n.
wxWidgets 2.8.x aurkako eraiketa sostengua gehitu da.
Audacity Egitasmo anitz ireki daitezke aldiberean Explorer-etik Windows-en.
Leiho nagusi irriskari hobekuntza.
Sostengu berria snapping-rako hautatu eta irristatzerakoan
Bide fokutze kudeaketa eta ikusi erantzun hobekuntza.
Abiadura hobekuntzak eta birneurriratze/zoom kudeaketa bideetan
Argilitza ikuspenean orain zooma erabili daiteke.
Barneko agiri katxe berria egitasmo agiri kudeaketa hobetzeko sareetan
Baita era
Hobekuntza ugari hizkuntza itzulpen bereizietan
Egonkortasun hobekuntza ugari

Ezaugarri berriak Audacity 1.3.1 eta 1.3.2

 1. Tresnabarra Uztarpen Hobekuntza
 2. Bide fokua teklatu bidezko nabigazio hoberako
 3. Konponketa eta Ekualizazio eraginak
 4. Denboragailu Grabaketa
 5. Egitasmo gordetzea eta berreskuratzea
 6. Hautapen Barra
 7. Mac OS X ezaugarriak

Ezaugarri berriak Audacity 1.3.0

 1. Bildu/Hedatu Bideak
 2. Ebakin anitz bide bakoitzeko
 3. Hobeturiko Etiketa Bideak
 4. Beste ezaugarriak