Audacity: Fri ljudredigerare och ljudinspelare

Advertisements Policy

Källkod

Beta-version

Audacity 1.3 has become the 2.0 version. Please check its System Requirements.

Please help our development effort by trying the Beta and skickar dina kommentarer till oss. Tala i så fall om för oss vad du har för operativsystem, fullständiga detaljer om eventuella problem som uppstått, och om det finns några funktioner som behöver förbättras eller som inte längre fungerar. Du kan installera 1.3 och 1.2 på samma dator genom att installera dem i olika kataloger.

Rekommenderad hämtning

Valfria hämtningar

Systemkrav

Hur man kompilerar Audacity

Beroenden

The wxWidgets library is required. Audacity 1.3.14 requires wxGTK 2.8.12.

Installation av följande bibliotek är valfritt - de medföljer den Audacity som hämtas från CVS.

If you install libraries using a package management system like Apt or RPM, you need to install the "dev" (development) packages for each library.

Kompilering

För att kompilera Audacity, kör följande kommando i Audacity källmapp:

./configure && make

Du kan skriva ./configure --help för att få en lista på inställningar för kompilering. Efter att Audacity är kompilerat, kör make install som root för att installera det.

Ytterligare hjälp