Audacity: Darmowy edytor dźwięku i oprogramowanie do nagrywania

Lista z ogłoszeniami

Kod źródłowy

Ostrzeżenie Beta

Audacity 1.3 has become the 2.0 version. Please check its System Requirements.

Please help our development effort by trying the Beta and wysyłając nam komentarze. Opisz system operacyjny, szczególy problemu, na jaki się natknąłeś i wszelkie funkcje, które twoim zdaniem wymagają poprawy. Możesz zainstalować wersje 1.3 i 1.2 na tym samym komputerze instalując je do innych katalogów.

Zalecane pobrania

Opcjonalne pobrania

Wymagania systemowe

Jak zbudować Audacity

Zależności

The wxWidgets library is required. Audacity 1.3.14 requires wxGTK 2.8.12.

Możesz równieź otrzymać najnowszy kod rozwojowy z CVS.

Jeśli instalujesz biblioteki używając systemu zarządzającego pakietami jak Apt lub Rpm, sprawdź, czy instalujesz pakiety "dev" dla każdej biblioteki.

Kompilacja

Aby zbudować Audacity wpisz podaną komendę w katalogu Audacity:

./configure && make

Możesz wpisać ./configure --help, aby zobaczyć listę możliwości kompilacji. Po skompilowaniu Audacity wpisz make install jako root aby zainstalować program.

Dalsza Pomoc