Audacity: Bezplatan zvučni uređivač i snimač

Pravila o oglašivanju

Otvoreni kod

Beta inačica

Audacity 1.3 je postao 2.0 inačica. Molimo, provjeriti njegove zahtjeve za sustav.

Molimo, pomognite našem razvoju iskušavanjem Bete i pošaljite nam svoje osvrte. Molimo, spomenite svoj operacijski sustav, sve potankosti neke teškoće i koje god značajke koje trebaju poboljšanje ili više uopće ne rade ispravno. Možete ugraditi 1.3 i 1.2 na isto računalo ako ih ugradite u različite mape.

Preporučeni preuzetci

Mogući preuzetci

Zahtjevi susatva

Kako kompilirati Audacity

Ovisnosti

The wxWidgets library is required. Audacity 1.3.14 requires wxGTK 2.8.12.

Ugradnja sljedećih knjižnica je moguća - uključene su u Audacity dobivenog iz SVN-a.

Ako ugradite knjižnice pomoću sustava za upravljanje paketima kao Apt ili RPM, trebat ćete ugraditi "dev" (razvojni, eng. development) pakete za svaku knjižnicu.

Kompilacija

Za kompiliranje Audacityja pokrenite sljedeću naredbu u Audacityjevoj mapi izvora:

./configure && make

Možete utipkati ./configure --help za prikaz popisa kompilacijskih mogućnosti. Nakon kompilacije pokrenite make install kao korijen (eng. root) za ugradnju.

Dodatna pomoć