Audacity: Free Sound Editor and Recording Software

Chính Sách Quảng Cáo

Mac OS X

Phiên bản beta

Audacity 1.3 has become the 2.0 version. Please check its System Requirements.

Please help our development effort by trying the Beta and gửi cho chúng tôi bình luận của bạn. Vui lòng đề cập đến hệ điều hành của bạn, chi tiết đầy đủ của bất cứ vấn đề nào, và bất cứ tính năng nào cần cải thiện hoặc không còn làm việc tốt. Bạn có thể cài đặt 1.3 và 1.2 trên cùng một máy bằng việc cài đặt chúng trên các thư mục khác nhau.

Bản Tải Về Được Đề Nghị

Hướng dẫn cài đặt (tập tin .dmg):

  1. Nhấp đúp vào tập tin .dmg đã tải để gắn kết nó
  2. Then to install Audacity, copy the "Audacity" folder from the newly mounted .dmg to /Applications or any other location of your choosing.

Các Tải Xuống Tùy Chọn

Plug-ins and Libraries

Liên Kết Tải Về Thay Thế

Tập tin Zip Audacity và bản Nightly Builds

Yêu Cầu Hệ Thống

Audacity runs best with at least 1 GB RAM and a 1 GHz processor (2 GB RAM/2 GHz on OS X 10.7 or later).

Where Audacity is to be used for lengthy multi-track projects, we recommend a minimum of 2 GB RAM and 2 GHz processor (4 GB RAM on OS X 10.7 or later).