Audacity: Free Sound Editor and Recording Software

Chính Sách Quảng Cáo

GNU/Linux

Phiên bản beta

Audacity 1.3 has become the 2.0 version. Please check its System Requirements.

Please help our development effort by trying the Beta and gửi cho chúng tôi bình luận của bạn. Vui lòng đề cập đến hệ điều hành của bạn, chi tiết đầy đủ của bất cứ vấn đề nào, và bất cứ tính năng nào cần cải thiện hoặc không còn làm việc tốt. Bạn có thể cài đặt 1.3 và 1.2 trên cùng một máy bằng việc cài đặt chúng trên các thư mục khác nhau.

Tải Về

Gói cài đặt cho Audacity trên GNU/Linux và các hệ giống Unix khác được cung cấp bởi các nhà phân phối cá nhân. Tuy nhiên phiên bản Beta vẫn chưa được đóng gói bởi rất nhiều nhà phân phối. Các nhà phân phối sau được biết là có gói Beta:

Nếu không, chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm các trang web của các bản phân phối của bạn cho những thông tin mới nhất, hoặc biên dịch Audacity từ mã nguồn.

Yêu Cầu Hệ Thống