Audacity: Voľne dostupný zvukový editor a rekordér

Autorské práva a obchodná známka webovej stránky

© 2015 práva k tejto stránke sú vo vlastníctve členov vývojového tímu Audacity. Ak nie je uvedené inak, všetky texty a obrázky na tejto stránke sú pod licenciou Creative Commons Attribution License, verzie 2.0. Môžete ich meniť, kopírovať, rozšírovať a uverejňovať, ale ste povinní uviesť pôvodných autorov. Podrobné informácie získate v uvedenej licencii.

"Audacity" je obchodná známka Dominica Mazzoniho. Logo Google je obchodná známka Google, Inc.