Audacity: Darmowy edytor dźwięku i oprogramowanie do nagrywania

Prawa autorskie i znak handlowy strony

Ta strona internetowa jest własnością © 2015 członków grupy rozwijającej Audacity. Jeśli nie stwierdzone inaczej, cały tekst i zdjęcia na tej stronie są na licencji Creative Commons Attribution Licencja, Wersja 2.0. Możesz modyfikować, kopiować, dystrybuować i pokazywać ten materiał, ale musisz podać oryginalnych autorów. Zobacz szczegóły w licencji.

"Audacity" jest znakiem handlowym Dominic'a Mazzoni. Logo Google jest znakiem handlowym Google, Inc.