Audacity: Fri lydredigerings- og innspillingsprogramvare

Nettstedets opphavsrett og varemerke

Audacity sine utviklere eier opphavsretten © 2015 til dette nettstedet. Alle tekster og bilder på dette nettstedet er lisensiert under Creative Commons Attribution-lisens, versjon 2.0, med unntak av steder hvor annet er nevnt. Du kan modifisere, kopiere, distribuere og vise fram tekst og annet stoff herfra, men du må kreditere de opprinnelige forfatterne. Vennligst se lisensen for flere detaljer.

"Audacity" er et varemerke eid av Dominic Mazzoni. Google-logoen er et varemerke eid av Google, Inc.