Audacity: volně dostupný zvukový editor a rekordér

Autorská a obchodní práva k webové stránce

© 2015 práva k těmto stránkám jsou ve vlastnictví členů vývojového týmu Audacity. Není-li uvedeno jinak, všechny texty a obrázky na těchto stránkách jsou licencovány pod Creative Commons Attribution License, verze 2.0. Můžete je měnit, kopírovat, rozšiřovat a uveřejňovat, ale jste povinni uvést původní autory. Podrobné informace získáte v uvedené licenci. Původní český překlad zhotovil Aleš Tošovský.

"Audacity" je obchodní známka Dominica Mazzoniho. Logo Google je obchodní známka Google, Inc.