Audacity: Free Sound Editor and Recording Software

Chính Sách Quảng Cáo

Ảnh chụp

Nhấp vào ảnh chụp màn hình để xem hình lớn hơn.

Audacity chạy trên Linux

Audacity chạy trên Windows

Audacity chạy trên Mac OS X

Hiệu ứng Giảm Tiếng Ồn

Hiệu ứng Thay Đổi Độ Cao

Hiệu ứng Thay Đổi Nhịp Độ

Ghi âm với Audacity