Audacity: vrije geluidseditor en opnamesoftware

Reclamebeleid

Licentie en advies voor verkopers en verdelers

Licentie

Audacity is vrije software. U mag het gebruiken voor persoonlijke, commerciële of educatieve doeleinden, inclusief het installeren op zoveel verschillende computers als u wenst.

U mag Audacity ook kopiëren, verdelen, aapassen en/of herverkopen, onder de voorwaarden van de GNU General Public License (GPL) zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation - zowel versie 2 van de licentie, of (zoals u wilt) elke latere versie. Bij het verlenen van deze rechten vereist de GPL dat de broncode die u verdeelt, zelf beschikbaar is onder de GPL. Als u Audacity verdeelt of aanraadt op om het even welke manier, citeer ons handelsmerk door te verwijzen naar Audacity als "Audacity(R)".

Indien u vragen heeft, e-mail ons.

Zie ook veelvoorkomende vragen over de GNU GPL.

Advies voor verkopers en verdelers

Een verzameling bedrijven en individu's bundelen Audacity met hun producten, verdelen het of verkopen het opnieuw. Het onderstaande zijn vereisten en leidraden voor het bundelen, opnieuw verkopen of verdelen van Audacity. Indien dit op u van toepassing is, e-mail ons voor een mogelijke insluiting op onze Verkopers en verdelers van Audacity-pagina.

Legale vereisten

U moet het volgende insluiten om overeen te stemmen met versie 2 of later van de GPL:

  1. een exacte kopie van de GPL en
  2. de Audacity broncode (of indien u een gemodificeerde versie van Audacity verspreidt, die gewijzigde code. Indien dit ontbreekt, moet u een geschreven aanbod bijvoegen om de code te leveren.

Als u onze installers verdeelt en ze niet wijzigt, zal dit volledig overeenkomen, omdat de installers de GPL bevatten en ook een aanbod in README.txt voor gebruikers om de broncode van ons te verkrijgen. Versies van Audacity na 1.3.3 bevatten ook de GPL in de toepassing zelf, in het Over Audacity venster. Op deze site blokkeren we advertenties van verdelers die gewijzigde installers van Audacity aanbieden, omdat we verwachten dat elke wijziging waarschijnlijk een toevoeging van ongewenste software is.

Daarbij komt nog dat de naam Audacity® een geregistreerd handelsmerk van Dominic Mazzoni is. Daarom mag u geen reclame maken voor uzelf of uw zaak als een geauthoriseerde verdeler van Audacity, en u mag Audacity niet wijzigen en de naam Audacity blijven gebruiken zonder de expliciete toestemming van het Audacity-team.

Updaten en documenteren van Audacity

We zouden appreciëren indien u teruglinkt naar onze website: http://audacity.sourceforge.net zodat uw gebruikers bijgewerkte versies van Audacity kunnen downloaden wanneer ze uit zijn. Gelieve u ook in te schrijven op de notificatielijst onderaan http://audacity.sourceforge.net om u ervan te verzekeren dat u advies krijgt in verband met de laatste versie van Audacity en ze kan verdelen.

Als u de Audacity .exe of .dmg installers bundelt, is de Audacity handleiding bijgesloten. Als u het Audacity-zipbestand of source-tarball voorziet, overweeg dan om de standalone handleiding bij te sluiten in uw distributie om het aantal vragen dat we krijgen te verminderen. BELANGRIJK: indien u uw eigen documentatie voor Audacity schrijft, gelieve ze naar ons te sturen zodat we ze kunnen nakijken voordat u ze publiceert.

Voor verkopers die een hardware product verkopen waar Audacity bij inbegrepen is:

  1. Bedankt om ervoor te kiezen om Audacity te verspreiden samen met uw product! Contacteer ons op tijd, zodat we kunnen samenwerken om uw product een succes te maken.
  2. Gelieve Audacity onveranderd te verspreiden. Indien u het moet wijzigen om te werken met uw apparaat, contacteer ons dan eerst.
  3. Test uw apparaat uitvoerig met Audacity. Indien er specifieke configuratie-instructies nodig zijn om uw apparaat te laten werken met Audacity, gelieve er dan voor te zorgen dat deze bij het apparaat meegeleverd zijn.
  4. Merk op dat wij uw klanten niet kunnen helpen met problemen die specifiek zijn voor uw apparaat - deze moeten opgevangen worden door uw eigen gekwalificeerd personeel. Gebruikers die ondersteuning nodig hebben voor Audacity zelf kunnen bijstand vinden op http://audacity.sourceforge.net/contact/.

Voor diegenen die wensen Audacity of een rebranded versie ervan te verkopen:

  1. Indien u Audacity ongewijzigd herverkoopt moet uw reclame duidelijk maken dat Audacity gratis verkrijgbaar is op Internet, en de voordelen markeren voor de klant die Audacity koopt van u. U zou bijvoorbeeld kunnen Audacity aanbieden op een cd-rom, andere software of muziekbestanden ermee bundelen of een geprinte handleiding voorzien.
  2. U probeert best om uw eigen technische ondersteuning te voorzien voor uw klanten, en ook uw eigen documentatie indien u Audacity gewijzigd heeft. Als u Audacity opnieuw verkoopt, in exact dezelfde staat als u het van ons verkregen hebt, en indien u hierover vragen heeft, e-mail ons dan.
  3. Lees alstublieft deze aanvullende richtlijnen voor verkopers op de Audacity Wiki.