Audacity: Voľne dostupný zvukový editor a rekordér

Pravidlá pre posielanie noviniek

Licencia, a Informácie pre Predajcov a Distribútorov

License

Audacity is free software. You may use it for any personal, commercial or educational purpose, including installing it on as many different computers as you wish.

You may also copy, distribute, modify, and/or resell Audacity, under the terms of the GNU General Public License (GPL) as published by the Free Software Foundation - either version 2 of the License, or (at your option) any later version. In granting you this right, the GPL requires that the source code you distribute is itself available under the GPL. If you distribute or recommend Audacity in any way, please cite our trademark by referring to Audacity as "Audacity(R)".

Ak máte otázky, prosím pošlite nám e-mail

Pozri tiež Často kladené otázky o GNU GPL.

Poradenstvo pre Predajcov a Distribútorov

Celá rada firiem a jednotlivcov Audacity pridáva k ich produktu, ďalej predáva alebo inak distribuuje. Nižšie sú uvedené požiadavky a pokyny pre viazaný, predaj alebo distribúciu Audacity. Ak budete dodržiavať tieto, prosím pošlite nám e-maillpre prípadné zaradenie na našu stránkuPredajcov a distribútorov Audacity .

Právne požiadavky

Vy musítespĺňať nasledujúce údaje v súlade s verziou 2 alebo inou neskoršou verziou GPL:

  1. doslovnú kópiu GPL a
  2. Audacity zdrojový kód (alebo ak distribujete a meníte verziu Audacity,tak že meníte kód). Ak tak nevykonáte, musíte napísať požiadavku na dodávku kódu.

If you distribute our installers and do not modify them, this will fully comply, because the installers include the GPL and an offer in README.txt for users to obtain the source code from us. Versions of Audacity after 1.3.3 also include the GPL in the application itself, in the About Audacity dialog. On this site, we block advertisements from distributors offering modified installers of Audacity, on the expectation that any modification is likely adding unwanted software.

Navyše, meno Audacity® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Dominica Mazzoniho. Preto ju nesmiete inzerovať sami alebo pod menom vašej firmy ale ako autorizovaný distribútor Audacity, a nemôžete meniť Audacity a potom pokračovať s používaním názvu Audacity bez výslovného súhlasu Audacity Tímu.

Aktualizácia a dokumentácia Audacity

Ocenili by sme váš odkaz na našej webovej stránke: http://audacity.sourceforge.net tak, si vaši užívatelia môžu stiahnuť aktualizované verzie Audacity keď budú uvoľnené. Tiež, prosím podpíšte sa na zoznam v spodnej časti http://audacity.sourceforge.net aby ste sa uistili, že budete dostávať doporučenia a môžete distribuovať poslednú verziu Audacity.

If you bundle the .exe or .dmg Audacity installers, the Audacity Manual is included. If you provide the Audacity zip file or source tarball, please consider including the standalone Manual with your distribution to reduce the number of queries we receive. Upozornenie: Ak budete písať vlastné dokumentácie pre Audacity, prosím predložte ich k nám na revíziupred týmako ich zverejnite.

Pre obchodníkov predávajúcich hardvérové produkty, s Audacity v cene:

  1. Ďakujeme, že ste si vybrali distribúciu Audacity spolu s vaším produktom! Prosím kontaktujte nás skôr, aby sme mohli pracovať spoločne, pre úspech vášho produktu.
  2. Prosím šírte Audacity nemodifikovanú. Ak ju potrebujete zmeniť pre prácu s prístrojom, prosím kontaktujte nás najskôr.
  3. Otestujte prosím starostlivo svoje zariadenie s Audacity. Ak existujú nejaké špecifické konfiguračné inštrukcie potrebné k tomu, aby váše zariadenie pracovalo s Audacity, uistite sa prosím, či tieto sú súčasťou zariadenia.
  4. Prosím berte na vedomie, že nemôžeme pomôcť svojim zákazníkom s problémami špecifickými pre vaše zariadenie - to je potrebné riešiť prostredníctvom vlastných kvalifikovaných pracovníkov. Užívatelia, ktorí potrebujú pomoc s Audacity môžu sami nájsť pomoc na http://audacity.sourceforge.net/contact/.

Pre tých, ktorí chcú predávať Audacity, alebo je preznačenú verziu:

  1. Ak ste predávali Audacity nemodifikovanú, a z vašej reklamy je jasné, že Audacity je k dispozícii zdarma na internete treba poukázať na výhody pre zákazníkov nakupujúcich Audacity od vás. Napríklad by ste mohli ponúknuť Audacity na CD-ROM, spolu s ďalším softvérom, alebo hudobné súbory, alebo poskytnúť tlačený manuál.
  2. Ak ste zmenili Audacity, mali by ste sa snažiť poskytnúť vlastnú technickú podporu pre svojich zákazníkov a svoju vlastnú dokumentáciu. Ak predávate Audacity presne podľa inštrukcii získaných od nás a máte otázky, prosím pošlite nám e-mail.
  3. Prečítajte si prosím tieto ďalšie usmernenia pre predajcov na Audacity Wiki.