Audacity: Bezplatan zvučni uređivač i snimač

Pravila o oglašivanju

Odlike

Ovo je popis Audacityjevih mogućnosti, besplatnoga, višesustavnoga uređivača zvuka otvorena koda. Za potankosti o uporabi tih mogućnosti, pogledajte pomoćne stranice.

Recording

Audacity can record live audio through a microphone or mixer, or digitize recordings from cassette tapes, records or minidiscs. With some sound cards, and on any Windows Vista, Windows 7 or Windows 8 machine, Audacity can also capture streaming audio.

Uvoz i izvoz

Uvezite zvučne datoteke, uredite ih te ih slažite s drugim datotekama ili snimkama. Izvezite vaše snimke u brojne druge formate uključujući više datoteka istovremeno.

Kakvoća zvuka

Uređivanje

Pristupačnost

Učinci

Plug-ins

Analiza

Besplatan višesustavni