Audacity: Bezplatan zvučni uređivač i snimač

Pravila o oglašivanju

Zasluge

Ovo je samo dio Audacityjevih pridonositelja.

Ako imate pitanje ili se želite osvrnuti, molimo pogledati kontaktnu stranicu.

Povijest

Audacity su osnovali Dominic Mazzoni i Roger Dannenberg jeseni 1999. u sveučilištu Carnegie Mellon University. Objavljen je kao program otvorena koda na SourceForge.net svibnja 2000.

Ohloh mjeri vrijednost Audacityjeva razvoja. Ohlohova "značka" prati djelatnost mjereći određene čimbenike. Postavili smo Ohloh tako da ne prikazuje sveukupni Audacityjev razvoj (isključuje rad na kodu jezgrenih knjižnica) kako bi taj prikaz bio što vjerodostojniji.

Kartica pridonositelja na Ohlohovoj stranici pokazuje pridonos svakoga pojedinoga razvijatelja.

Članovi Audacityjeve ekipe

Technical Leadership Council

Emeriti (istaknuti članovi Audacityjeve ekipe, trenutačno neaktivni)

Pridonositelji

Prevoditelji

Knjižnice

Audacity je temeljen na kodu sljedećih projekata:

Zahvale

Zahvaljujemo golemom broju ljudi i društava. Mnogi su pridonijeli kodu, zakrpama, povratnim mišljenjima, novcem, vremenom... Ostali su stvarali alate bez kojih ovo uopće ne bi bilo moguće.