Audacity: volně dostupný zvukový editor a rekordér

Advertisements Policy

Lidé, technologie, poděkování

These are people who have contributed to Audacity.

If you have questions or feedback, please see the contact page.

Historie

Audacity začali vytvářet Dominic Mazzoni a Roger Dannenberg na Carnegie Mellon University na podzim roku 1999. V květnu 2000 byla vydána jako open-source na SourceForge.net.

Open HUB has statistics on the value of Audacity development. The Open HUB "badge" at the bottom of each page on this site shows updated summary values. The statistics are set up by us to show only the values of Audacity-specific development, excluding the third-party code libraries Audacity uses. The Contributors page on Open HUB

Team Members

Technical Leadership Council

Emeritus: významní členové týmu Audacity, v současné době neaktivní

Přispěvatelé

Překladatelé

Programové knihovny

Audacity využívá části kódu z těchto projektů:

Poděkování

Je mnoho dalších lidí a organizací, kterým bychom chtěli poděkovat. Mnoho z nich přispělo k projektu kódem, záplatami, zpětnou vazbou, financemi, časem i dalšími věcmi. Jiní zase prostě vyrábějí nástroje, které nám umožňují celý podnik uskutečnit.