Audacity: Free Sound Editor and Recording Software

Chính Sách Quảng Cáo

Về Audacity

Audacity is a free, easy-to-use, multi-track audio editor and recorder for Windows, Mac OS X, GNU/Linux and other operating systems. The interface is translated into many languages. You can use Audacity to:

Về Phần Mềm Tự Do

Audacity là phần mềm tự do, được phát triển bởi một nhóm tình nguyện viên và được phân phối theo Giấy Phép Công Cộng GNU (GPL).

Phần mềm tự do không chỉ là miễn phí (giống như "beer miễn phí"). Nó tự do theo đúng nghĩa tự do (giống như "tự do ngôn luận"). Phần mềm tự do cung cấp cho bạn sự tự do để sử dụng chương trình, học hỏi cách nó hoạt động, cải thiện nó và chia sẻ với những người khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào Tổ Chức Phần Mềm Tự Do.

Các chương trình như Audacity cũng được gọi là phần mềm nguồn mở, bởi vì mã nguồn của nó luôn có sẵn cho bất cứ ai muốn học hoặc sử dụng. Có đến hàng ngàn chương trình tự do và nguồn mở, bao gồm trình duyệt web Firefox, bộ ứng dụng văn phòng OpenOffice.org và toàn bộ cá hệ điều hành dựa trên Linux như Ubuntu.

Chúng tôi rất hoan nghênh sự đóng góp để hỗ trợ việc phát triển Audacity. Bất cứ ai cũng có thể đóng góp cho Audacity bằng cách giúp chúng tôi tài liệu hoá bản Beta, dịch thuật, hỗ trợ người dùng và bằng cách kiểm thử mã nguồn mới nhất của chúng tôi.

Ohloh có các thống kê về giá trị của việc phát triển Audacity. "Huy hiệu" Ohloh ở cuối mỗi trang trên trang web này hiển thị sơ lược các giá trị mới cập nhật. Chúng tôi tự thiết lập các trang Ohloh về Audacity cho nên các thống kê chỉ hiển thị một số giá trị phát triển Audacity cụ thể, không bao gồm các thư viện của bên thứ ba mà Audacity sử dụng.

Việc Đóng Gói, Bán Lại hoặc Phân Phối Audacity

Các Nhà cung cấp thì tự do đóng gói Audacity với các sản phẩm của họ, hoặc bán hoặc phân phối các bản sao của Audacity (xem thêm Nhà Cung cấp và Phân phối của Audacity) theo giấy phép Giấy Phép Công Cộng GNU (GPL).

Nếu bạn thích thú với việc đóng gói, bán hay phân phối Audacity, vui lòng xem xét toàn bộ trang Giấy Phép, và Chỉ dẫn cho Nhà Cung cấp và Phân phối.

Việc Tài Trợ Phát Triển Audacity

Chúng tôi mong muốn lắng nghe từ bất cứ công ty hoặc các nhóm nào quan tâm đến việc tài trợ phát triển Audacity.